Bærekraftig undervisnings- og forskningspolitikk?

NIHs stipendiat organisasjon (NIHSPO) og Forskerforbundets lokallag ved NIH inviterer til seminar om undervisnings- og forskningspolitikken i endring, og hvordan vi kan omsette bærekraftsperspektiver fra ord til handling. Seminaret er åpent for alle interesserte. Det serveres enkel lunsj.

Informasjon

Dato

24. april

Påmelding

17. april 2023

Sted

NIH, Auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Kursavgift

Gratis

Program

10:15-10:30   
Velkomst
Marte Knutsson, leder av NIHSPO og Christian Thue Bjørndal, leder av Forskerforbundets lokallag på NIH

10:30-11:30       
Høyere utdanning og forskning i endring
Jorunn Dahl Norgård, leder fagpolitisk seksjon, Forskerforbundet

11:30-12:30 
Bærekraft – fra ord til handling
Aase Kristine Lundberg, Nordlandsforskning og Akademiet for yngre forskere                          

12:30-13:15       
Pause med enkel lunsj servering

13:15-14:15       
Hvordan kan NIH få til utslippskutt gjennom klimaarbeidet sitt?
Borgar Aamaas fra CICERO

Foredragsholdere

Jorunn Dahl Norgård

Jorunn Dahl Norgård er fagsjef og leder for fagpolitisk seksjon i Forskerforbundet. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Tromsø og har utdannings- og forskningspolitikk som spesialområde. Norgård har ansvar for Forskerforbundets internasjonale arbeid, som blant annet innebærer erfaringsutveksling og felles påvirkningsarbeid med forbundets søsterorganisasjoner i Europa.

I dette innlegget tar hun utgangspunkt i dagsaktuelle politiske saker som gjelder forskning og høyere utdanning. Statsråd Borten Moe innledet 2023 med å varsle ekstrem oppussing i UH-sektoren. Hva innebærer egentlig det? Hvilke konsekvenser har det for de ansatte? Og hva gjør Forskerforbundet?

Aase Kristine Lundberg

Aase Kristine Lundberg har master i samfunnsgeografi fra UiO. I 2017 fullførte hun sin PhD ved NMBU, fakultet for landskap og samfunn. Lundberg er ansatt som forsker II ved Nordlandsforskning, et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedkontor i Bodø.

Hun forsker på bruk og vern av naturressurser og hvordan omstillingen til lavutslippssamfunnet kan bli både bærekraftig og rettferdig. I sin forskning har hun benyttet et kjønnsperspektiv på klimapolitikk, og pekt på at koblingen mellom klima- og likestillingspolitikk nærmest er fraværende i nordiske land. De siste årene har hun jobbet mye med hvordan bærekraftsmålene kan omsettes fra ord til handling når norske kommuner og fylkeskommuner skal iverksette dem i sin samfunnsplanlegging. Lundberg ble tatt opp i Akademiet for yngre forskere i 2021, som en av 11 blant 60 søkere.

Borgar Aamaas

Borgar Aamaas er forsker med meteorologibakgrunn, og han har jobbet på CICERO senter for klimaforskning siden 2010. I 2016 fullførte han sin PhD i geofag med spesialisering i meteorologi og oseanografi ved UiO. Avhandlingens tema var klima og utslipp fra transportsektoren. Aamaas var med å skrive en av delrapportene fra FNs klimapanels femte hovedrapport i 2013.

I tillegg til grunnforskning, jobber Aamaas mye med kommuner, fylkeskommuner og næringsliv for finne løsninger på hvordan de kan jobbe bærekraftig med å kutte utslipp. Han og andre forskere fra CICERO er med i det nylig finansierte forskningsprosjektet «From climate knowledge to climate action in sport», som er ledet av Ørnulf Seippel og Morten Renslo Sandvik ved NIH. For øvrig er Aamaas en aktiv fagformidler og skribent, med ca. 20 populærvitenskapelige foredrag i året om klima.

Påmelding

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Kontakt oss

Marte Knutsson

Marte Knutsson

Stipendiat

Telefon: +47 23 26 24 13 / +47 414 08 527

Christian Thue Bjørndal

Christian Thue Bjørndal

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 68