Disputas: Viktige faktorer i behandlingen av fremre korsbåndsskader

Fredag 16. september skal Marie Pedersen forsvare sin doktoravhandling om «langsiktige utfall etter behandling av fremre korsbåndskader med enten korsbåndrekonstruksjon eller kun rehabilitering».

Informasjon

Dato

16. september

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Fremre korsbåndsskader (ACL-skader) er den hyppigst forekomne alvorlige kneskaden i verden, og bare i Norge skjer det ca. 4000 korsbåndskader årlig. Det finnes i dag flere behandlingsmetoder for ACL-skader, hvor tidlig ACL-rekonstruksjon med pre- og postoperativ rehabilitering, sen ACL-rekonstruksjon med pre- og postoperativ rehabilitering og kun rehabilitering er dem som benyttes mest i dag. Korsbåndspasienter er i imidlertid en heterogen pasientgruppe og én behandling passer ikke nødvendigvis for alle. Valget mellom ACL-rekonstruksjon og kun rehabilitering alene er også bare én del av et behandlingsforløp: pre- og postoperativ rehabilitering, operasjonsindikasjoner og pasientinformasjon er også viktig.

Det er fortsatt en del som gjenstår for å optimalisere resultatene etter skader på fremre korsbånd, og vi trenger å besvare flere viktige spørsmål om behandling og prognose etter en ACL-skade for å sikre best mulig behandling for hver enkelt pasient. Målet med Marie Pedersens doktorgradsprosjekt er derfor å evaluere langsiktige resultater etter behandlingsalgoritmen som ble benyttet i Delaware-Oslo ACL kohortstudie og videre undersøke om det finnes subgrupper blant korsbåndspasienter og identifisere faktorer som er assosiert med langsiktige resultater.

Hovedfunn

Behandlingsalgoritmen som ble benyttet i denne studien viste gode fem års resultater knyttet til både knefunksjon, fysisk aktivitet og artroseforekomst for alle de tre behandlingsgruppene.

Ingen signifikante forskjeller på resultater mellom behandlingsgruppene.

Det ble identifisert fire subgrupper av korsbåndspasienter basert på endring i pasient-rapportert knefunksjon over tid (lav, moderat, høy og høy før avtakende).

Tilleggsskader på menisk og nye kneskader var viktige faktorer hos pasientene som tilhørte de to subgruppene med dårligst knefunksjon (lav og høy før avtakende).

Gode resultater på funksjonstester tidlig etter skade var viktige faktorer hos subgruppen med best knefunksjon (høy).

Komite

Veiledere

Program

10.15-11.00 Prøveforelesning

«Treatment and rehabilitation following posterior cruciate ligament injuries»

13.00-16.00 Disputas av avhandlingen

«Long-term clinical, functional, physical acitivity, and radiographic outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction or rehabilitation alone»

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for publikum.

Velkommen!

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045

May Arna Godaker Risberg

May Arna Godaker Risberg

Professor

Telefon: +47 23 26 22 19 / +47 413 12 776