Kan klatring bidra positivt for den psykiske helsen hos ungdom?

Lunsjseminar: Marit Vadet og andre presentere hvordan deltakerne erfarte klatreaktivitet i forhold til egen psykiske helse. Hør mer om restultater og temaer fra Prosjektet «Klatreveggen».

Informasjon

Dato

6. september

Påmelding

02. september 2022

Sted

Aud. Utsikt, Norges idrettshøgskole

Tid

kl.11:00

Kursavgift

Gratis

Om

Folkehelsemeldingen fra 2019 nevner psykisk helse og mangel på fysisk aktivitet som to av de største folkehelseutfordringene blant ungdom. Ungdomstiden er en avgjørende periode for å utvikle sosiale og emosjonelle vaner som er viktige for mentalt velvære.

Mental Helse Ungdom er en uavhengig interesseorganisasjon som jobber for at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse.

Med bakgrunn i det vi vet og ikke vet om klatring, fysisk aktivitet og psykisk helse, iverksatte Mental Helse Ungdom i samarbeid med Norges idrettshøgskole forskningsprosjektet «Klatreveggen» for ungdommer i Oslo med psykiske helseplager.

Prosjektets overordnete mål var å undersøke hvordan deltakerne erfarte klatreaktivitet i forhold til egen psykiske helse og om dette tilbudet ville bidra til å utvikle vilje og evne til å komme i gang med mer trening i hverdagen.

Prosjektet er gjennomført, og vi arrangerer nå seminar for å snakke om tematikken, se på resultater fra prosjektet og diskutere hvor viktig slike tilbud kan være for ungdom med psykiske helsevansker.

Vi inviterer til åpent lunsjseminar for de som jobber med målgruppa eller andre interesserte.

Prosjektleder

  • Marit Vadet

Forskningsdeltagere

Program

11.00  Velkommen – Marit Vadet, Mental Helse Ungdom

11.05  Støtte til prosjekt – Hans Christian Lillehagen – Stiftelsen Dam

11.10  Om prosjektet og prosjektets gang – Marit Vadet, Mental Helse Ungdom

11.20  Kvantitativ studie – Marte Bentzen, NIH

11.40  Kvalitativ studie – Marit Sørensen, NIH

12.00  Samtale med deltakere, erfaringer og refleksjoner

12.20  Avslutning og spørsmål fra salen

Praktisk informasjon

Det blir servert enkel lunsj.

Påmelding

Påmeldingsfrist

Send en melding til Marit Vadet ved marit.vadet@mhu.no innen 2. september 2022.