Digitalt frokostseminar: Hvordan tilrettelegge for bred deltakelse og varig trivsel i idretten?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) ved NIH er engasjert i et følgeforskningsprosjekt om Oslo idrettskrets sin satsning «Idrett for alle i Oslo». Velkommen til lanseringsseminar for den andre rapporten fra prosjektet.

Informasjon

Dato

21. januar

Sted

Streaming NIH YouTube-kanal

Tid

kl.08:30

Om

Rapporten belyser mønstre i deltakelse og trivsel i barne- og ungdomsidrett i Oslo. Dernest, basert på feltarbeid i et utvalg idrettslag, undersøker den hvordan barrierer for deltakelse kan oppstå og forsterkes - og hvordan rammer for trivsel kan innskrenkes - etterhvert som deltakerne blir eldre. Til sist ser rapporten på hva idrettslag gjør og kan gjøre for å tilrettelegge for bred deltakelse og varig trivsel i osloidretten.

 

Program

0830 – 0835 Velkommen ved leder for FOBU, Åse Strandbu 

0840 – 0925 Presentasjon av studien ved Gerd Marie Solstad, Mira Aaboen Sletten og Morten Renslo Sandvik

0925 – 0935 Kommentarer fra Oslo kommunes perspektiv ved byråd for kultur idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal 

0935 – 0945 Kommentarer fra Oslo idrettskrets sitt perspektiv ved generalsekretær Magne Brekke

0945 – 0955 Spørsmål 

0955 – 1000 Avslutning

Praktisk informasjon

Streaming via NIH sin YouTube-kanal

Hvis du har spørsmål du ønsker svar på, send de inn via chatten på YouTube underveis i seminaret. 

Foredragsholdere

Gerd Marie Solstad

Gerd Marie Solstad er forsker ved NOVA (OsloMet), Seksjon for Ungdomsforskning, med doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Hun anvender sosiologiske perspektiver i sin forskning på idrettspolitikk, inkludering, sosioøkonomisk ulikhet og idrettens betydning i livet til barn og ungdom.  

Mira Aaboen Sletten

Mira Aaboen Sletten har ph.d. i sosiologi og er forskningsleder ved NOVA, seksjon for ungdomsforskning. Hennes særlige forskningsinteresser inkluderer frafall og gjennomføring i videregående, tidstrender i psykisk helse og levekårsforskning med et ungdomsperspektiv. Sletten har skrevet doktorgrad om betydningen av deltagelse og inklusjon blant jevnaldrende i ungdomstiden

Morten Renslo Sandvik

Morten Renslo Sandvik er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdoms idrett ved Norges idrettshøgskole. Han har en doktorgrad i idrettsfilosofi fra 2020. Sandviks forskningsinteresser omfatter idrettspolitikk, etikk, inkludering i barne- og ungdomsidrett og grønn omstilling i idrettens organisasjoner.

Påmelding

Påmelding er stengt. 

Kontakt oss

Lene Røe

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778