Seminar: Fysisk aktivitet, idrett, helse, motivasjon og mestring

Professor Yngvar Ommundsen avslutter sitt faglige virke ved Norges idrettshøgskole (NIH) i november. I den forbindelse inviterer Institutt for idrett og samfunnsfag til et åpent fagseminar.

Informasjon

Dato

25. november

Påmelding

23. november 2022

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.10:00

Kursavgift

Gratis

Om

 

Forskningsbidrag innen idretts- og aktivitetspsykologi

Ommundsen har i flere år arbeidet med tematikk innen fysisk aktivitet, idrett, helse, motivasjon og mestring. Han har samarbeidet med en rekke tidligere PhD studenter som har avlagt sin doktorgrad innen denne tematikken ved NIH eller samarbeidende institusjoner. Disse er invitert til å presentere en smakebit på egen tidligere eller nåværende forskning innen idretts- og aktivitetspsykologi.

Program

På grunn av stor interesse for deltagelse har vi flyttet seminaret til et større lokale, Auditorium Innsikt. De som ønsker å delta fysisk på NIH er velkommen til det og de som ønsker å delta digitalt, gjør dette gratis via NIHs YouTube-kanal.

Streamingen starter presis kl. 10. Live sending startet automatisk. Går du inn før kl. 10, vil du ikke finne seminaret.

10:00 Velkommen og åpning av seminaret,
Rektor Lars Tore Ronglan, Norges idrettshøgskole.

10:15 «Hva motiverer unge til å starte på en idrettsungdomskole?»
Siv Gjesdal, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole.

10:40 Grupper - motiverer de til innsats?
Rune Høigaard, professor, Universitetet i Agder.

11:00 Pause med kaffe og frukt.

11:15 HEIA – en skolebasert intervensjon for å fremme sunn vektutvikling hos 11-13 åringer. Hva har vi lært?
May Grydeland, førsteamanuensis, Norges idrettshøgskole.

11:40 «Aktiv lek i SFO -fra aktivitetsstyring til aktivitetsstøtte»
Kirsti Riiser, førsteamanuensis, OsloMet.

12:05 «… men barna er jo så aktive her i barnehagen…». Eksempel på og erfaringer fra en 2-års intervensjon med fysisk aktivitet i barnehagen -Active Learning Norwegian Preschool(er)s.
Kathrine Nyvoll Aadland, postdoktor, Høgskolen på Vestlandet.

12:30 Lunsj pause, mulighet for å kjøpe lunsj i NIH sin kantine.

13:30 «Hvordan og hvorfor trening på virker psykologisk velvære blant eldre sett i lys av Selvbestemmelsesteorien»
Paul Andre Solberg, Forsker og Fagansvarlig Kraft/Styrke Olympiatoppen.

13:55 «Måling av psykologiske faktorer innen idrett og fysisk aktivitet – en egen vitenskapelig disiplin»
Tommy Haugen, professor, Universitetet i Agder.

14:20 Oppsummering og avrundning,
Yngvar Ommundsen, professor, Norges idrettshøgskole.

Kontakt oss

Kristin Andersen

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383