Frokostseminar: Idrett og bærekraft

Idretten må, som samfunnet den er en del av, bidra til en bærekraftig utvikling.

Informasjon

Dato

1. mars

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.08:15

Om

Idretten må være bærekraftig. Ikke bare økonomisk og sosialt – den må også bidra til å ta vare på klima og miljø.

Hvordan vi kan få til dette er noe av det spennende du kan få med deg på seminaret om Idrett og bærekraft. Kom til NIH eller følg med via stream.

Velkommen!

Program

08.15: Kaffe utenfor Auditorium Innsikt

08.30: Velkommen v/Annika Bodemar, NIH

08.35: Bærekraft – derfor må idretten ta ansvar v/Dagfrid Forberg, NIF 

09.50: Plastsmart idrett; liten innsats – enorm gevinst v/Siri Karine Hanslien-Olsson, WWF

09.10: Økologisk modernisering v/Annika Bodemar, NIH

09.20: Gummigranulat: Behovet for å få vekk mikroplast fra fotballbanenene.
             v/Joakim Sandvik Gulliksen, Naturvernforbundet

09.40: Kunstgressutvikling i norsk fotball – utfordringer og muligheter
             v/Ole Myhrvold, NFF

10.00: Avslutning

Praktisk informasjon

I forlengelse av seminaret legges det opp i diskusjoner i grupper. Spesielt for studenter som tar studieemnet Idrett og bærekraft, men mulig for alle å delta.

Om foredragsholderne:
Dag Vidar Hanstad, Norges idrettshøgskole (NIH)
Hanstad er professor i Sport Management ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på NIH. Han er emneansvarlig for studieemnet Idrett og bærekraft. Hanstad har sammen med kolleger på NIH gitt ut boka Idrett og bærekraft og forsker på tematikken.

Annika Bodemar Norges idrettshøgskole (NIH)
Bodemar er foreleser, veileder og forsker i Sport Management ved Norges idrettshøgskole. Hun er for tiden engasjert i forskning innen ledelse med spesiell interesse for unge aspirerende ledere. Annika har tidligere vært generalsekretær i Norges Snowboardforbund (nå Brettforbundet) og har også jobbet i Bedriftsidretten.

Dagfrid Forberg, Norges idrettsforbund (NIF)
Forberg er leder for virksomhetsområdet breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, og har ansvar for bærekraftsarbeidet i forbundet. Forberg kom til NIF fra stillingen som nestleder i Miljøstiftelsen ZERO og var tidligere generalsekretær i Snowboardforbundet (i dag Brettforbundet).

Siri Karine Hanslien-Olsson, Verdens Naturfond (WWF)
Hanslien jobber som plastrådgiver i WWF. Hun har nylig tatt over ansvaret for prosjektet plastsmart idrett og leder også nettverket for plastsmarte byer og kommuner i Norge. Hun har mastergrad i global utvikling og samfunnsplanlegging og har tidligere jobbet med internasjonalt miljøsamarbeid for stiftelsen GRID-Arendal.

Joakim Sandvik Gulliksen, Naturvernforbundet
Gulliksen jobber som fagrådgiver og prosjektleder i Naturvernforbundet med ansvar for plast, avfall og sirkulær økonomi. Han har arbeidet med plast og avfallspolitikk nasjonalt og på europeisk nivå de siste tre årene og har blant annet vært involvert som stakeholder i prosessen med EUs restriksjonsforslag mot mikroplast . Han er utdannet innen statsvitenskap og internasjonal utvikling.

Ole Myhrvold , Norges fotballforbund (NFF)
Myhrvold er seniorrådgiver i Fotballforbundets anleggsseksjon der han inntil nylig var anleggssjef. Han har i en årrekke jobbet med tematikken kunstgressbaner og gummigranulat både nasjonalt og internasjonalt.

Seminaret streames på NIH sin Youtube kanal.

Påmelding

Ingen påmelding