FAF-seminaret og symposiet "Capturing the Magic – Participation for all"

Seminaret er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler/barnehager som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon

Dato

12. - 15. september

Sted

Beitostølen

Tid

kl.09:00

Om

Beitostølen Helsesportsenter (BHSS) sitt 50 års jubileums- symposium består av to, mulig overlappende, deler: FAF- seminaret 2022 og det internasjonale symposiet CAPA 2022 ("Capturing the Magic, Participation for All").

FAF- seminaret "Fysisk Aktivitet og Funksjonshemming" er et årlig seminar som arrangeres i samarbeid med Norges idrettshøgskole. FAF- seminaret 2022 legges til Beitostølen som en oppstart til det internasjonale symposiet CAPA 2022.

  • Mandag 12. september: Nasjonal konferansedag – FAF seminar

  • Tirsdag 13. september - torsdag 15. september; CAPA 2022