Disputas: Treningssentre - en arena for folkehelse?

Treningssenterbransjen kan bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen, men en stor andel (40-65 prosent) faller fra få måneder etter oppstart. Likevel finnes svært lite forskningsbasert kunnskap om hvorfor noen klarer å trene regelmessig på treningssenter og andre ikke.

Informasjon

Dato

17. februar

Sted

NIH

Tid

kl.10:15

Om

En økt forståelse av faktorer som fremmer eller hemmer fysisk aktivitet (FA) kan styrke utviklingen av tiltak som kan få flere til å opprettholde er aktivt liv, og på sikt bedre folkehelsen.

  • SE disputasen i opptak - lenker i programmet under

Denne avhandlingen ønsket å tette kunnskapshull om hva som kjennetegner nye, utrente treningssentermedlemmer som klarer, og ikke klarer å opprettholde trening over tid, og undersøke medvirkende årsaker som kan påvirke treningsatferd.

Totalt ble 250 deltakere fra 25 SATS-treningssentre i Oslo-området rekruttert til en 12 måneders prospektiv studie. Deltakerne hadde vært medlem under 4 uker, var nybegynnere (trent mindre enn 1 time pr. uke siste seks måneder), var 18 år eller eldre og friske (ingen sykdom som hindret treningsdeltakelse). Spørreskjema ble besvart ved oppstart og etter tre, seks og tolv måneder og kartla bakgrunn, kroppsbilde, motiver, barrierer, mestringsfølelse, sosial støtte, livskvalitet, treningsdeltakelse og kundetilfredshet.
Halvparten (n = 125) gjennomførte også akselerometermåling av FA-nivå (ved oppstart og etter 12 måneder) og testet kroppssammensetning, maksimalt oksygenopptak og maksimal muskelstyrke (ved oppstart og etter tre og tolv måneder). Regelmessig trening ble definert som to eller flere økter pr uke.

Konklusjoner

Vi fant ingen assosiasjon mellom et treningssentermedlemskap og økt aktivitetsnivå eller tilfredstillelse av anbefalingene for fysisk aktivitet. Et treningssentermedlemskap var assosiert med et forbedret kroppsbilde, og regelmessig treningsatferd ga en enda større tilfredshet med både kroppsdeler og utseende. Ved alle tidspunkt rapporterte regelmessig trenende at de trente fordi de opplevde glede og utfordring. Samme gruppe oppga også økt mestringsfølelse av å klare å trene regelmessig og rapporterte mer sosial støtte fra familie og venner.

Svært få etablerte en regelmessig treningsrutine, og de fleste medlemmene brukte treningssenteret sporadisk.

I et folkehelseperspektiv er det derfor hensiktsmessig å utvikle tiltak som kan få flere treningssentermedlemmer til å finne både tid og interesse for trening i sin hverdag.

 

Komite

 

Veiledere

Program

10:15-11:00 - Prøveforelesning
“What are the best public health strategies to increase levels of physical activity in Norway”?

13:00-16:00 - Disputas over avhandlingen

"Treningssenterbransjen. En arena for folkehelse?"

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen så langt koronareglene tillater det.

Velkommen!

Kontakt oss

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045