Disputas: Hvordan redusere kroppspress

Hvordan gjøre det lettere for ungdom å håndtere kroppspress? Hvordan er forholdet deres til kosttilskudd? Og hvordan kan man jobbe for å redusere risiko for å utvikle spiseforstyrrelser og bruk av muskelbyggende kosttilskudd?

Informasjon

Dato

2. mai

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Dette er noen av spørsmålene Kethe M. E. Svantorp-Tveiten har søkt svar på i sin doktorgrad, som hun skal forsvare på NIH 2. mai.

Opplevd kroppspress og ønske om å endre på egen kropp er vanlig hos gutter og jenter. Vi lever i en hverdag hvor vi blir konstant eksponert for holdninger og oppskrifter om hvordan vi best kan leve livene våre. Vi blir bombardert av urealistiske idealer hvor det i stor grad settes likhetstegn mellom det å være lykkelig og suksessfull og det å ha en veltrent og definert kropp, og hvor denne kroppen kan nås igjennom strenge treningsregimer, restriktiv spiseatferd og bruk av kosttilskudd.

  • SE disputasen - lenker i programmet under

Hvor mange unge bruker kosttilskudd som protein og kreatin? Er disse kosttilskuddene så ufarlige som mange vil ha det til? Hva karakteriserer gutter og jenter som bruker slike kosttilskudd jevnlig? Hvordan kan vi jobbe for at ungdom blir bedre rustet til å håndtere en hverdag hvor kropp og utseende får et stadig økende fokus? Hvordan kan vi bidra til å redusere ungdoms risiko for å utvikle spiseforstyrrelser og bruk av de nevnte kosttilskuddene?

Totalt 30 videregående skoler og 2500 elever i Oslo og tidligere Akershus deltok prosjektet «Sunn kroppsopplevelse», som er en stor randomisert kontrollert studie med hensikt å redusere risiko for utvikling av spiseforstyrrelser og bruk av muskelbyggende kosttilskudd. Intervensjonen var både et helsefremmende og forebyggende program som tok for seg tre overordnede hovedtemaer: kroppsbilde, sosiale medier og livsstil. Risiko- og beskyttende faktorer for spiseforstyrrelser, bruk av kosttilskudd og trenings- og livstilsatferd ble kartlagt før og etter intervensjonsperioden. I tillegg ble elevene kartlagt 3- og 12 måneder etter intervensjonens slutt for å kunne undersøke langtidseffekter av intervensjonen.

En høy andel av ungdommene var regelmessige brukere av proteintilskudd, kreatintilskudd og slankeprodukter. Risikofaktorer for spiseforstyrrelser og treningsatferd stod frem som viktige forklaringsmekanismer for mer hyppig bruk av tilskudd blant gutter, men ikke jenter.

Et år etter intervensjonen så vi at jentene som hadde mottatt intervensjonen hadde lavere grad av symptomer på spiseforstyrrelser, lavere idealisering av kroppsidealer og opplevd kroppspress sammenlignet med jentene i kontrollgruppen. Sammenlignet med kontrollgruppen så vi at intervensjonen også hadde styrket selvfølelsen og reduserte psykiske vansker hos både gutter og jenter, og hatt en forebyggende effekt på bruk av protein og kreatintilskudd blant gutter.

Et sentralt tiltak for å redusere risiko for opplevd kroppspress, utvikling av spiseforstyrrelser og bruk av kosttilskudd er å øke ungdommens kritiske medieforståelse slik at de i større grad blir i stand til å ta gode valg for sin egen sosiale mediebruk, bistå ungdommen slik at de selv kan bidra til å skape sunne og kritiske ungdomsmiljøer hvor ungdommen selv utfordrer idealiseringen av usunne kroppsidealer. I tillegg er det viktig å gi ungdommen verktøy og forutsetninger til å jobbe med å redusere fokuset på kropp og utseende i deres egne miljøer. Videre vet vi at hvordan de selv snakker om seg selv, med andre og om andre er viktig når målet er å redusere hvilken betydning det å ha «idealkroppen» får, og også for å skape et positivt psykososialt ungdomsmiljø hvor det oppleves som trygt å dele egne meninger og erfaringer. 

I tillegg er det å gå i dialog med ungdommen om sannheter og myter knyttet til pubertet, trening og kosthold avgjørende for å balansere ut det feilaktige bildet som ofte gis i sosiale medier og i samfunnet generelt.

Prosjektet «sunn kroppsopplevelse» er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Agder, Universitetet i Sørøst-Norge og UIT, Norges Arktiske Universitet. Prosjektet er fullfinansiert av Stiftelsen DAM og Norske kvinners sanitetsforening.

 

Komite

  • Førsteamanuensis Frank Abrahamsen, Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH
  • Førsteamanuensis Zali Yager, Victoria University, Melbourne, Australia
  • Professor Lars Wichstrøm, psykologisk institutt, NTNU

 

Veiledere

Program

10:15-11:00 - Prøveforelesning
"The future of eating disorder and muscle building supplement prevention in Norway: Theory and practice"

13:00-16:00 - Disputas over avhandlingen

"Redusere av risiko for utvikling av spiseforstyrrelser og bruk av muskelbyggende kosttilskudd blant ungdom: en klusterrandomisert og kontrollert studie"

NB Direktelenker kommer ved oppstart

Praktisk informasjon

Forelesningen er åpen for alle. Velkommen!

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348