Disputas: Fysisk aktive lærer bedre

Ungdom som er fysisk aktive i skolen, skårer bedre på nasjonale prøver. Også om man tar tid fra teoritimer for å drive fysisk aktivitet, blir resultatene bedre. Og driver man mer intens aktivitet, går det enda bedre.

Informasjon

Dato

20. mai

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Dette er noen av resultatene i doktorgradsavhandlingen som Runar Barstad Solberg skal forsvare på Norges idrettshøgskole 20. mai 2022:

“Physical activity, physical fitness and academic performance among adolescents. Intervention effects from the School in Motion study – a cluster randomized controlled trial”

Fysisk aktivitet er foreslått å ha gunstig påvirkning på fysisk form og akademisk skoleprestasjoner blant barn og unge. Data fra norske kartleggingsundersøkelser viser imidlertid at aktivitetsnivået reduseres gjennom ungdomstiden, og at kun 50% av norske ungdommer oppfyller anbefalingene om å være i 60 minutter moderat-til-hard fysisk aktivitet hver dag.
På bakgrunn av dette er det behov for å utvikle intervensjoner som kan øke aktivitetsnivået og fysisk form, som videre kan påvirke akademiske skoleprestasjoner blant ungdommer.

Dette doktorgradsarbeidet er basert på multisenterstudien School in Motion (ScIM). Målsettingene i dette doktorgradsarbeidet var å evaluere effekten av ScIM på ungdommers aktivitetsnivå, fysisk form og akademiske skoleprestasjoner.
Totalt ble 30 Norske ungdomsskoler tilfeldig randomisert til en av tre ulike intervensjonsarmer; fysisk aktiv læring (PAL) gruppen (n = 10), Don’t worry-Be happy (DWBH) gruppen (n = 10); eller gjeldende praksis (kontrollgruppen) (n = 10).
PAL gruppen gjennomførte 30 minutter fysisk aktiv læring, 30 minutter fysisk aktivitet og 60 minutter ekstra kroppsøving per uke. DWBH gruppen gjennomførte 60 minutter ekstra kroppsøving og 60 minutter fysisk aktivitet per uke som begge var utformet for å fremme vennskap i bevegelse, mens kontrollgruppen fortsatte skoleåret som normalt.
Både PAL og DWBH intervensjonen var utviklet for å implementere 120 minutter ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving per uke i tillegg til de obligatoriske timene med kroppsøving. Totalt leverte 2,084 ungdommer (76%) informert samtykke fra foresatte om å delta i prosjektet.

Resultatene fra dette doktorgradsarbeidet viser at det å innføre to timer ekstra fysisk aktivitet og kroppsøving blant elever på 9.trinn kan gi flere positive effekter. Ungdommene i PAL-intervensjonen reduserte nedgangen i aktivitetsnivå observert gjennom ungdomstiden, samtidig som de økte fysisk form.
Videre viste begge modellene å være effektive metoder for å øke skoleprestasjoner.
Effekten på skoleprestasjoner observert i PAL intervensjonen viste seg å være delvis som et resultat av økt fysisk form, som indikerer at fysisk aktivitet som øker fysisk form er en måte å øke akademiske skoleprestasjoner.

Viktigste funn

  • Den ene intervensjonsmodellen hadde positiv effekt på aktivitetsnivå og fysisk form
  • Begge modellene hadde gunstig effekt på skoleprestasjoner
  • Fysisk form kan være viktig i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og skoleprestasjoner

Komite

Veiledere

Program

10:15-11:00 - Prøveforelesning
Discuss key issues and future directions for the design and implementation of whole-school approaches to physical activity

13:00-16:00 - Disputas over avhandlingen
“Physical activity, physical fitness and academic performance among adolescents. Intervention effects from the School in Motion study – a cluster randomized controlled trial”

NB Tidene er foreløpige.
Direktelenker kommer ved oppstart

Praktisk informasjon

Disputasen vil være åpen for publikum. Velkommen!

Disputasen vil også ble streamet på NIHs Youtube-kanal:

Kontakt oss

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348