Disputas: Skogens blå bånd - Framveksten av Oslomarka som friluftsområde

Informasjon

Dato

22. januar

Sted

Youtube / Aud. Innsikt (begrenset)

Tid

kl.10:15

Om

Iver Mytting, ph.d.-student ved Institutt for lærarutdanning og friluftslivsstudiar (ILF), skal forsvare si avhandling
"Skogens «blå bånd», framveksten av Oslomarka som friluftsområde"
på NIH 22. januar.

Da Oslomarka gjekk frå villmark til park, føregjekk prosessen på fleire parallelle plan. I avhandlinga si tar Mytting opp framveksten og tilblivinga av Oslomarka som friluftsområde. Ifølgje Mytting er det først og fremst i mellomkrigstida at Marka blir til som en tydelig definerbar størrelse, som «ein eigen entitet i verda». Mytting framstiller Marka som eit frambrakt rom, eller ein fortidig romleg konstellasjon, samstundes som han ettergår dei prosessane som skapte nettopp dette rommet.

Mytting si teoretiske, begrepsmessige og empiriske tilnærming består i å sirkle inn tilblivinga av marka ved hjelp av studie av språk, tekst og skrivepraksisar. Han plasserer avhandlinga i det som omtalast som den romlege vendinga i humaniora og samfunnsvitskap: eit forsøk på kople menneska sine idear, førestillingar og forståingar med verda si materialitet og romlegheit.

 

Bedømmelseskomité

Veiledere

  • Hovedveileder: Kirsti Pedersen Gurholt, professor, Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier, NIH
  • Biveileder: Espen Schaanning, professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

 

Program

10:15–11:00 – Prøveforelesing
Vendingen mot tid, rom og tekst: Hvordan kan de spille sammen i studier av terreng?

11:30-14:30 – Disputas over avhandlinga
Skogens «blå bånd», framveksten av Oslomarka som friluftsområde"

Praktisk informasjon

Grunnet koronaepidemien blir det berre fysiske plassar for spesielt invitert publikum.

Disputasen streamast her...

Kontakt oss

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506

Oddbjørn Alstad

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 43 / +47 930 93 936