Seminar: Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Seminaret "Fysisk aktivitet og funksjonshemming" er rettet mot ansatte i rehabiliteringsinstitusjoner, idretten, frivillige organisasjoner og skoler/barnehager som jobber med personer med nedsatt funksjonsevne.

Informasjon

Dato

28. - 29. oktober

Sted

Norges idrettshøgskole

Tid

kl.10:00

Program

PROGRAM

Lunsj: Seminaret har lunsj inkludert begge dagene 

 

Middag i kantina på NIH: Torsdag 28. oktober kl 16.45 - 19.00

- Kr 500,-  (registrering i påmeldingen til kurset)

Foredragsholdere

Kathrin Steffen, hovedtaler 28. oktober 2021

Kathrin er seniorforsker ved Senter for idrettsskadeforskning (OSTRC) ved Norges idrettshøgskole. Med et spesielt forskningsinteresse for skade- og sykdomsepidemiologi og forebygging av helseproblemer i det brede idrettsmiljøet, jobber Kathrin nå som heltidsforsker for å støtte helseteamet til Olympiatoppen. Hun er involvert i flere av utviklingsprosjektene i norsk paraidrett.

Kathrin jobber i tillegg som prosjektmedarbeider for avdelingen "Medical and Scentific" i Den internasjonale olympiske komité (IOC

Per Lorentzen, hovedtaler 29. oktober 2021

Per Lorentzen er psykolog og ansatt ved OsloMet – storbyuniversitetet, der han underviser ved barnevernspedagogutdannelsen. Han har publisert en rekke fagbøker om miljøarbeid, fagetikk, barnevern og kommunikasjon med barn med funksjonsnedsettelser.

Påmelding

PÅMELDING