Disputas: Enactive Movement Integration

Kasper Lasthein Madsen forsvarer sin doktorgradsavhandling, Enactive Movement Integration.

Informasjon

Dato

19. februar

Sted

NIH - streames

Tid

kl.10:15

Om

Kasper Lasthein Madsen er ph.d.-student ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) på NIH.

Kasper Lasthein Madsen har undersøkt mulighetene for å få inn mer aktivitet i skolen. Én av hans konklusjoner er at alt fra lærere til politikere har et altfor snevert perspektiv på hvordan man kan få elevene mer i bevegelse. Et resultat av hans undersøkelser, som inngår i den store iMOOW!-studien, er også et forslag til en løsning som vil gi elevene en mer variert og fysisk måte å lære på.

 

Bedømmelseskomité

Hovedveileder: Kenneth Aggerholm, Institutt for lærerutdanning og friluftlivsstudier, NIH 

Program

10:15-11:00 – Prøveforelesning:
Drøft hva kunnskapsgrunnlaget for integrering av bevegelse i undervisning sier om betydning for elevenes læring. Konkretiser og drøft hvordan denne kunnskapen kan komme til nytte for lærere og utvikling av undervisning i den danske folkeskole/den norske grunnskole.

11:30 – Disputas over avhandlingen
"Enactive Movement Integration. En handlingsorienteret bevægelsesdidaktik for folkeskolen."

 

Praktisk informasjon

SE opptak av disputasen her...

Kontakt oss

Oddbjørn Alstad

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 43 / +47 930 93 936

Petter Erik Leirhaug

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 57