Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole

Fredag 5. mars forsvarer Lena Dahl sin doktorgradsavhandling på Norges idrettshøgskole.

Informasjon

Dato

5. mars

Sted

NIH - Streames

Tid

kl.00:00

Om

Avhandlingens tittel:
"Ulykker og sikkerhet i friluftsliv på norsk videregående skole.
En empirisk studie av ulykkeshendelser og lærerrefleksjoner om sikkerhet i friluftslivundervisningen på studieretning for idrettsfag."

Lena Dahl er Ph.d.-student ved Institutt for lærerutdanning og friluftslivsstudier (ILF) på NIH.

Bedømmelseskomité

Program

Program kommer

Praktisk informasjon

Disputasen blir streamet her...

Kontakt oss

Oddbjørn Alstad

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 43 / +47 930 93 936

Reidar Säfvenbom

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 25 / +47 930 39 506