Disputas: Sykler vi i riktig retning?

Verdens befolkning trenger å være mer fysisk aktiv. Sykling som aktiv transport kan være en metode for å øke aktivitetsnivået.

Informasjon

Dato

9. desember

Sted

NIH - auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Basert på to systematiske kunnskapsoppsummeringer er sykling assosiert med 22 prosent lavere risiko for hjerte- og karlidelser (HKS) sammenlignet med ikke-syklister, viser Solveig Nordengens studie.

I Norge ser det ut til å være mange faktorer som påvirker om man sykler som aktiv transport. Reisevei kortere enn 5 km og ha god helse, være fysisk aktiv og eie en el-sykkel økte sannsynligheten for å være syklist. I Norge ser vi en signifikant økning på 11% i antall telte sykkelreiser fra 2018 til 2020. Det ble observert store geografiske forskjeller i utvikling av telte sykkelreiser.

Konklusjon: Syklister har lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. Sykling anbefales som metode for å forebygge hjerte- og karsykdommer og man bør forsøke å øke sykling generelt. Både individuelle og miljømessige faktorer er assosiert med økt sannsynlighet for sykling.

Nasjonalt observerte vi en signifikant økning i antall telte sykkelreiser fra 2017 til 2020, med store geografiske forskjeller.

Hovedfunn

  • Sykling er assosiert med 22 prosent lavere risiko for hjerte- og karsykdommer.
  • Det å ha kortere reise veg enn fem kilometer øker sannsynlighet for å sykle til arbeid.
  • I Norge er det 11 prosent mer sykling i 2020 enn i 2018.

 

 

Bedømmelseskomité

  • Grethe Myklebust - professor, Institutt for idrettsmedisin, NIH - leder
  • Paul Kelly - professor, Physical Activity for Health Research Center, University of Edinburgh
  • Sindre Dyrstad - professor, Det helsevitenskapelige fakultet, avdeling for folkehelse, Universitetet i Stavanger

Veiledere

  • Lars Bo Andersen, professor, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskulen på Vestlandet (HVL) - hovedveileder
  • Ane Solbraa - førsteamanuensis, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskolen på Vestlandet HVL
  • Amund Riiser - førsteamanuensis, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL

Program

10:15-11:00 - Prøveforelesning

"What novel technological strategies are effective to increase physical activity in the population? Discuss the extent that new approaches like eBikes, wearable technology, web-based approaches, and others help improve physical activity and health. A critical review of the last decade's research."

13:00-16:00 - Disputas over avhandlingen

"Sykler vi i riktig retning?"

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle - velkommen!

Kontakt oss

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348

Solveig Sunde

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045