Disputas: Førebygging av skulderskader hos handballspelarar

16. april 2021 disputerer Hilde Fredriksen for avhandlinga «Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak».

Informasjon

Dato

16. april

Sted

NIH - streamast

Tid

kl.10:15

Om

Korleis kan man førebygge skulderskader hos handballspelarar?

Det er mogleg å førebygge skulderskadar hos handballspelarar, men kva gjer vi når spelarar ikkje vil bruke skadeførebyggande program fordi dei synest det tar for lang tid?

Den høge førekomsten av skulderskadar blant handballspelarar, der kvar fjerde spelar til ein kvar tid har skulderplagar, var utgangspunktet for doktorgradsarbeidet til Hilde Fredriksen, til dagleg tilknytt Olympiatoppen og Senter for idrettsskadeforsking på NIH.

Gjennom arbeidet sitt har ho undersøkt om ein kan forkorte eksisterande program gjennom å fokusere på kjende risikofaktorar.

Ho har òg oversett og validert eit spørjeskjema for monitorering av skulderfunksjonane hos kast-utøvarar. Dette er eit nyttig hjelpemiddel i vurderinga av om ein spelar er klar for å spele handball igjen etter ein skade eller ikkje.

 

Komité

 

Vegleiarar

  • Professor Grethe Myklebust – hovudvegleiar – Institutt for idrettsmedisinske fag, NIH
  • Professor Ann Cools ­– bivegleiar - Department of Physical Therapy and Motor Rehabilitation,  Ghent University, Belgium

Program

10:15 – Prøveførelesing

"Is the future PROMISing? Pasientrapporterte utfallsmål ved muskelskjelett-tilstander – potensiale og begrensninger"

12:00 – Hovudførelesing over avhandlinga

"Forebygging av skulderskader i håndball. Utfordringen med gjennomføring av forebyggende tiltak"

Kontakt oss

Roald Bahr

Roald Bahr

Professor

Telefon: +47 23 26 23 02 / +47 915 89 912