Disputas: D-vitamin, KOLS og styrketrening hos eldre

Knut Sindre Mølmen er ph.d.-student ved Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP). 3. september på NIH forsvarer han sin avhandling om «Betydningen av vitamin D3-tilskudd, kronisk obstruktiv lungesykdom og treningsmotstand for styrketreningstilpasninger hos eldre personer».

Informasjon

Dato

3. september

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Styrketrening er effektivt for å motvirke aldersrelatert tap av muskelstyrke og -masse. Imidlertid ser det ikke ut til at alle eldre personer opplever like store effekter.
I dette PhD-prosjektet ble det derfor undersøkt om tilskudd av vitamin D ville føre til forbedrede styrketreningseffekter (dvs. økt helse og muskelfunksjon, samt større muskelbiologiske endringer) enn styrketrening uten tilskudd av vitamin D.

I tillegg undersøkte vi om personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ville oppleve reduserte styrketreningseffekter sammenlignet med lungefriske personer, og om styrketrening med høy og lav treningsmotstand ville gi forskjellige effekter.

Vitamin D-tilskudd førte ikke til forbedrede styrketreningseffekter, og deltakerne med KOLS hadde ingen redusert effekt av treningen sammenlignet med de lungefriske deltakerne i prosjektet. Dette motbeviser både hypotesen om at vitamin D-tilskudd er nødvendig for å oppnå optimale styrketreningseffekter for eldre personer, og hypotesen om at personer med KOLS vil ha redusert effekt av styrketrening. Trening med høy og lav treningsmotstand gav litt ulike effekter. Dette antyder at å kombinere disse to treningsformene kan være gunstig for eldre personer.

Dette PhD-prosjektet har gitt nyttig innsikt i hvordan muskulaturen til eldre personer med og uten KOLS tilpasser seg styrketrening. Kunnskapen vil være med å danne grunnlaget for fremtidige treningsanbefalinger.

Foto: Ole Martin Ringlund, Høgskolen i Innlandet

Bedømmelseskomite:

Veiledere:

  • Stian Ellefsen – professor, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Høgskolen i Innlandet (INN) (hovedveileder)
  • Truls Raastad – professor, Institutt for fysisk prestasjonsevne (IFP), NIH

Program

10:15 - 11:00 Prøveforelesning

"Resistance exercise as medicine – when, how and who can benefit?"

13:00 - 16:00 Disputas

Over avhandlingen «The impact of vitamin D3 supplementation, chronic obstructive pulmonary disease and exercise load on resistance training-associated adaptations in older adults»

Norsk tittel

«Betydningen av vitamin D3-tilskudd, kronisk obstruktiv lungesykdom og treningsmotstand for styrketreningstilpasninger hos eldre personer»

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle, men det er begrenset antall fysiske plasser.

Kontakt oss

Klavs Madsen

Klavs Madsen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 23 05 / +47 468 30 845

Beate Marie Kristensen

Beate Marie Kristensen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 00 / +47 924 00 317