Frokostseminar: Anbefalinger for fysisk aktivitet

Informasjon

Dato

15. april

Sted

NIH: Streames

Tid

kl.09:00

Kursavgift

Gratis

Om

Forskning viser at fysisk aktive vil ha langt bedre fysisk og psykisk helse enn fysisk inaktive, men vet du hvor mye fysisk aktivitet som er anbefalt og hvor aktive den norske befolkning er? Institutt for idrettsmedisinske fag inviterer til seminar der temaet er kunnskapsgrunnlaget bak WHOs nye anbefalinger for fysisk aktivitet og en redegjørelse for hvor mange og hvem som tilfredsstiller anbefalingene i den norske befolkning.

Frokostseminaret streames på NIHs YouTube-kanal.

Program

09.00-09.20
Anbefalinger for fysisk aktivitet i et historisk perspektiv, samt kunnskapsgrunnlaget bak WHOs nye anbefalinger for fysisk aktivitet og sedat tid.
Professor Ulf Ekelund, NIH.
 
09.30-09.50
Hvor mange og hvem tilfredsstiller anbefalingene: KAN og UngKAN data.
Instituttleder og førsteamanuensis Jostein Steene-Johannessen, NIH.
 
Spørsmål kan sendes inn på chat underveis og vil bli besvart rett etter hvert foredrag.
 
FAKTABOKS: Hva er KAN og UngKan?
I samarbeid med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har NIH etablert et system for å kartlegge det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen. Det er gjennomført tre kartlegginger av barn (ungKan1, ungKan2 og ungKan3) og to kartlegginger av voksne og eldre (Kan1 og Kan2).
 
 

Kontakt oss

Jostein Steene-Johannessen

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 22 95 / +47 402 28 463

Solveig Sunde

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045