Disputas: Måling av skadepotensial ved nikking i fotball

Kor farleg er det å nikke i fotball? Og kor mykje av hovudskadane hos tidlegare fotballtoppar skuldast nikking? For å få svar har Stian Bahr Sandmo leitt seg fram til betre målemetodar.

Informasjon

Dato

17. desember

Sted

Haldast digitalt via Zoom

Tid

kl.14:00

Om

Målet for Sandmo har vore betre forståinga av samanhengar mellom gjentekne støyter mot hovudet i fotball – og dei potensielle konsekvensar dette har for hjernen.

Her har han arbeid med ulike målemetodar.

  • 17. desember forsvarer Sandmo si doktoravhandling
    Repetitive head impacts in football - Quantifying exposure and assessing outcomes (Les avhandlingen her...)
  • Stian Bahr Sandmo har vore stipendiat ved Senter for idrettskadeforsking på NIH og arbeider nå som lege ved nevrologisk avdeling på Drammen sjukehus. Doktorgraden er formelt tilknytta Universitetet i Oslo (UiO).

Stian Bahr Sandmo har evaluert målemetodar ein kan bruke for å undersøke effektane av nikking. Mellom anna har dei utstyrt spelarar med øyrepluggar; desse målte akselerasjonskreftene som hovudet til spelarane blei utsette for når dei nikka. Dei har også kartlagt omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball. Her kom

det fram at unge under 12-13 år nikkar svært lite.
Dei har òg tatt blodprøver frå spelarar i Tippeligaen og undersøkt førekomsten av tau-protein i desse for å sjå om nikking og hovudskadar ga strukturelle hjerneskadar, noko de ikkje fann. Og dei har undersøkt i kva grad sjølvrapportering kan brukast til å måle nikking og verknadane av dette.

Disputasen kan følgjast på zoom – sjå lenker nederst

Bedømmelseskomité

  • Komitéleiar Professor Eirik Helseth, nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo
  • 1. opponent Niklas Marklund, professor i nevrokirurgi, Lund universitet, Lund
  • 2. opponent Margo Mountjoy, professor, McMaster University Medical School, Toronto

Avhandling

Repetitive head impacts in football - Quantifying exposure and assessing outcomes

Prosjektside

Vegleiarar

Program

Prøveforelesning og disputas blir halde digitalt via Zoom.

14:00-15:00 - Prøveforelesing
Ultramarathon: A review of the scientific literature to inform an evidence‐based training plan
Følgj prøveforelesinga her…

16:00-19:00 - Disputas over avhandlinga
Repetitive head impacts in football - Quantifying exposure and assessing outcomes
Følgj disputasen her...

Praktisk informasjon

Grunna koronapandemien kan disputasen følgjast på zoom.

Kontakt oss

Roald Bahr

Professor

Telefon: +47 23 26 23 02 / +47 915 89 912