Frokostseminar: Teknologi og psykologi

Aksel Lund Svindal blunket én gang gjennom en hel utforløype. Magnus Carlsen (eller du) utstråler bestemte følelser i avgjørende øyeblikk. Dette er noe av det vi kan måle i hightech-laben vår.

Informasjon

Dato

18. november

Sted

NIH - Streames

Tid

kl.08:30

Om

Her kan vi også avsløre om du er stresset, ukonsentrert, trøtt eller måle hukommelse og beslutningsferdigheter. 

Gikk du glipp av seminaret?

Testing av de mentale ferdigheter er nyttige, men den virkelige gevinsten i laboratoriet ligger i muligheten for trening og læring.

På dette frokostseminaret får du presentert mulighetene som ligger i vårt nye idrettspsykologiske laboratorium. Vi setter søkelys på muligheter som ligger i teknologi innen anvendt psykologi og hvilken kompetanse vi bør gi studentene våre.

Bruk av ny teknologi i idrett har økt betydelig de siste årene, også innenfor helse og idrett. Nye former for teknologi har gitt mange muligheter for hva vi kan gjøre eller måle i laboratorium og på idrettsbanen, men stiller samtidig krav til tilgang på utstyr og teknologisk kompetanse.

Norges Idrettshøgskole har bygget et høyteknologisk psykologisk laboratorium, for å kunne løse tverrfaglige problemstillinger. Ikke alle vet hva laboratoriet kan brukes til eller hvilke tverrfaglige muligheter som ligger der.

Kanskje ligger det skjulte muligheter i laboratoriet for deg og ditt team?

Storskjerm? Legg merke til døra til venstre. Med en så stor skjerm kan man teste og simulere mye, samtidig som man registrerer for eksempel øyebevegelser – som under en av Svindals utforkjøringer.

Program

08:30 – 09:10 Faglig program

  • Velkommen
  • Bruk av teknologi i mental trening – v/ Anne Marte Pensgaard
  • Teknologi for innsikt i beslutningstaking – v/ Geir Jordet
  • Digital tour i Idrettspsykologisk laboratorium – v/ Anders Meland

09:10-09:30 Paneldebatt
Moderator: Frank Abrahamsen

  • Hvilken teknologisk utdanning bør vi gi studentene våre

09:30: Avslutning

 

Om det faglige programmet:

 

Idrettspsykologisk laboratorium - Anders Meland

NIH har bygget et høyteknologisk idrettspsykologisk laboratorium, men ikke alle vet hva det kan brukes til eller hvilke tverrfaglige muligheter det gir. Anders gir oss en demonstrasjon av utstyr og presentasjon av muligheter og pilotprosjekter i laboratoriet.

Bruk av teknologi i mental trening - Anne Marte Pensgaard

Anne Marte har i lang tid utforsket og dratt nytte av teknologi i sitt arbeid med de aller beste. Hun gir oss et lite innblikk i erfaringer ved bruk av teknologi i psykologisk veiledning og utvikling av norske toppidrettsutøvere, samt noen av fallgruvene.

Bruk av teknologi for innsikt i en utøvers beslutninger - Geir Jordet

Den teknologiske utviklingen har ført til at utstyr og målinger som tidligere var forbeholdt kontrollerte forsøk i laboratorium nå kan benyttes ute i felt. Geir viser hvordan økt datakraft og teknologi for å monitorere hode- og eller øye- bevegelser kan gi et viktig bidrag til prestasjonsutvikling i ballspill.

Paneldebatt

  • Vi ønsker å gi elevene våre kompetanse slik at de er konkurransedyktig for fremtidens arbeidsmarked. Hvilken teknologisk ballast bør vi gi studentene våre?
  • Hvilken forskning mangler vi?
  • Hvilken rolle ser du at du har i dette?

Praktisk informasjon

Foredragsholdere

Anne Marte Pensgaard

Jobber 50 % som professor i idrettspsykologi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og 50 % som fagkonsulent ved Olympiatoppen.

Hovedfokuset for hennes forskning er motivasjonelle forhold relatert til mestring av stress i ekstreme situasjoner. Et annet viktig område er betydningen av trener-utøver-forholdet for prestasjoner.

Dette er nært knyttet opp til hennes daglige kontakt og veiledning av utøvere på elitenivå. Hun har jobbet mye med mentale prosesser innen ballspill, spesielt fotball og håndball.

Geir Jordet

Professor ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og fullførte sin doktorgrad ved høgskolen i 2004. Tidligere har han jobbet som førsteamanuensis i idrettspsykologi ved Universitetet i Groningen i Nederland.

I sin forskning har Geir vært mest opptatt av psykologiske mekanismer knyttet til det å prestere under ekstremt høyt press, kjennetegn ved effektiv læring for unge talentfulle utøvere, samt persepsjon (oppfatningsevne) og beslutningstaking i konkurranse.

Geir har vært hovedtrener i Toppserien for kvinner, har jobbet som idrettspsykologisk rådgiver for idrettsutøvere i ulike idrettsgrener, og han engasjeres jevnlig av den amerikanske "olympiatoppen" (USOC). Han jobber tett med Norsk toppfotball (NTF), Norges Fotballforbund (NFF), og flere toppklubber i Europa.

Frank Abrahamsen

Førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap og tok sin dr. grad i 2007 på temaet prestasjonsangst i toppidrett.

Han har jobbet mye med anvendt idrettspsykologi, og bistått norske utøvere under fire OL og fire Paralympiske leker. Abrahamsen har jobbet med landslagsutøvere fra de fleste idretter.

Interesse er; hvordan skape gode miljøer for prestasjon, utvikling og trivsel på alle nivåer, anvendt og forskningsmessig.

Anders Meland

Nylig ansatt for å ta hånd om daglig drift og prosjektutvikling på idrettspsykologisk laboratorium (50%) og som fagkonsulent på Olympiatoppen (50%). Doktorgrad i idrettspsykologi (PhD) fra Norges idrettshøgskole (2016). Befal og krigsskoleutdanning fra Forsvaret. Har lang erfaring med bruk av oppmerksomhetstrening i en rekke idretter og prestasjonsmiljøer, og jobbet 10 år på Forsvarets flymedisinske institutt.

Påmelding

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke åpnet for publikum fysisk til stede.

Kontakt oss

Kristin Andersen

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383