Friluftsliv blant barn og unge i Oslo

Presentasjon av forskningsrapporten som undersøker barn og unges deltakelse i friluftsliv i Oslo, og hvordan Oslo kommune kan arbeide målrettet for å utjevne sosiale forskjeller i friluftsliv og helse.

Informasjon

Dato

5. november

Sted

Auditorium Utsikt, NIH

Tid

kl.08:30

Om

I månedsskiftet oktober/november 2020 publiserer Norges idrettshøgskole «Studie av friluftsliv blant barn og unge i Oslo: Sosiale forskjeller og sosial utjevning».

Studien undersøker barn og unges deltakelse i friluftsliv i Oslo, og hvordan Oslo kommune kan arbeide målrettet for å utjevne sosiale forskjeller i friluftsliv og helse.

Forskningsprosjektet er utført på oppdrag fra Oslo kommune ved Bymiljøetaten.

Seminaret sendes live på NIHs YouTube kanal fra kl. 08.15-10.00. 

Program

0800 – 0830 Enkel frokost med kaffe/te

0830 – 0835 Velkommen ved Instituttleder Reidar Sävfenbom

0835 – 0840 Om bakgrunnen for studien v/Bymiljøetaten

0840 – 0915 Presentasjon av studien v/forskergruppen ledet av Kirsti P. Gurholt, professor

0915 – 0920 Kommentarer fra Oslo kommunes perspektiv v/ Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel

0920 – 0925 Kommentarer fra frivillige organisasjoners v/ Generalsekretær Erik Eide, Skiforeningen, Generalsekretær Henning Wikborg, DNT Oslo og Generalsekretær Tom Fremstad,
Oslo og Omland Friluftsråd

0925 – 0955 Åpen diskusjon

0955 – 1000 Avslutning

Velkommen!

Institutt for lærerutdanning og friluftslivstudier
Kirsti Pedersen Gurholt, Ida Helene Dahl Torp og Jørgen Weidemann Eriksen

Praktisk informasjon

Det er en begrensning på antall deltakere i Auditorium Utsikt. 

Påmelding

Fysisk oppmøte

Påmeldingsskjema stenges når vi har nådd maksisum kapasitet (45 personer). Vi samler e-postadresser og telefonnummere kun som et smittevernstiltak og ikke for videre reklamering av andre arrangementer.

Påmelding for fysisk oppmøte

Se på YouTube

Seminaret sendes live på NIHs YouTube kanal fra kl. 08.15-10.00. 

Kontakt oss

Kirsti Pedersen Gurholt

Professor

Telefon: +47 23 26 24 97 / +47 900 44 205