Disputas: Ny metode reddar fleire etter kneskadar

Ein ny metode for å diagnostisere og dermed kunne operere skadde kne ein før ikkje kunne redde – det er eitt av resultata frå doktorgraden Nicholas DePhillipo skal forsvare på NIH 24. mars.

Informasjon

Dato

24. mars

Sted

Møterom Blankvann, NIH

Tid

kl.12:15

Om

Målet for arbeidet har vore å finne ein betre måte for å påvise ein særskilt type meniskskade. Såleis har DePhillipo funne ein type skade som ikkje har vore kjend frå før, ein såkalla «menisk-rampelesjon». Skaden, som viser seg å vere utbreidd, har hittil gjeve varige smerter og i mange tilfelle både varig mén og behov for protese.

  • 24. mars forsvarar han doktoravhandlinga si på NIH:
    "Meniscal Ramp Lesions: Anatomy, Biomechanics, and Clinical Outcomes"

Med oppdaginga – å kunne påvise skadetypen – kan den nå opererast, og den skadde vil oftast komme raskt og fullt før på beina att. Oppdaginga beskrivast som revolusjonerande.

Komiteen består av:

  • Leiar: Professor Jorunn Sundgot-Borgen, Institutt for idrettsmedisin, NIH
  • Professor Philippe Beaufils, Centre Hospitalier de Versailles
  • Professor II Eivind Inderhaug, Haraldsplass diakonale sjukehus, Bergen

Vegleiarar:

  • Lars Engebretsen, PhD (hovedveileder), Senter for idrettsskadeforsking, NIH
  • Robert F. LaPrade, PhD, Minnesota Orthopedic Sports Medicine Institute at Twin Cities Orthopedics
  • Gilbert Moatshe, PhD, Senter for idrettsskadeforsking, NIH

Sjølve avhandlinga kan hentast frå Brage...

Program

12.15-13:00: Prøveforelesing:
“What is the effect of meniscal tears and their management on risk of developing osteoarthritis (degenerative and traumatic lesions)”

ca 13:00-16:00: Disputas:
"Meniscal Ramp Lesions: Anatomy, Biomechanics, and Clinical Outcomes"

Disputasen vil gå føre seg på engelsk.

Praktisk informasjon

Disputasen vil gå føre seg i Møterom Blankvann på NIH.