Disputas: Mangfald og inkludering i kroppsøving

Elevar med minoritetsbakgrunn er ikkje godt nok inkludert i kroppsøving. Løysinga ligg mykje på læraren, men det er krevjande.

Informasjon

Dato

9. desember

Sted

NIH

Tid

kl.07:30

Om

Dette er ein av konklusjonane som Ingfrid Mattingsdal Thorjussen legg fram når ho forsvarar si doktoravhandling på Noregs idrettshøgskole (NIH) 9. desember:

Gjennom feltarbeid i ein fleirkulturell skulekontekst og djupneintervju av ungdom i 8. til 10. klasse har Thorjussen undersøkt kva som ligg bak elevane sine erfaringar av inkludering og ekskludering i kroppsøvingsfaget.

Ho har funne fram til ei rekke avgjerande faktorar som det mest av alt er opp til læraren i ta tak i for å skape meir inkluderande undervising i møte med mangfaldige grupper. Det handlar om anerkjenne skilnadar som noko positivt, men òg å ta dei på alvor og vere merksam på situasjonar som kan bli vanskelege. Faget er ikkje friteke frå korkje kjønnsdiskriminering, rasisme eller sosial ekskludering.

Gjennom ungdommane sine eigne skildringar slår ho fast at kroppsøvingslærarane har ein svært krevjande jobb, men at det er fullt mogleg å få til kroppsøvingstimar der alle føler at dei er med.

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen er tilknytt Institutt for idrett og samfunnsvitskap på NIH.

 

Komité

Vegleiarar

Program

  • 07:30 Velkomst v/rektor Lars Tore Ronglan
  • 07:35 – 08:20 Prøveførelesing - sjå streaminga
    Examine the relevance of concepts such as race, ethnicity, whiteness, and culture conceptually (separately and relationally) as used in research on PE and sport, and discuss the relevance of these concepts in Scandinavian/Norwegian PE-studies and theorising.
  • 08:40 – 11:05 Hovudførelesing over avhandlinga - sjå streaminga
    Physical education, diversity and inclusion: Students’ narratives of inclusion and exclusion from an intersectional perspective
    Diskusjon med opponentar
  • 11:15 – 11:20 Avslutning v/rektor Lars Tore Ronglan

NB Tidleg start grunna opponent i New Zealand

Praktisk informasjon

Grunna koronapandemien blir det berre plass for særskilt invitert publikum.

Kontakt oss

Lone Friis Thing

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 01

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383