Disputas: Kroppspress og grep for å lette presset - streamast

Korleis artar kroppspress seg blant ungdom, og korleis kan ein betre livskvaliteten for alle dei som får kjenne presset på kroppen?

Informasjon

Dato

18. mars

Sted

NIH

Tid

kl.10:15

Om

Christine Sundgot-Borgen har lett og funne svar på ein rekke spørsmål om ungdom og deira forhold til eigen kropp.

Onsdag 18. mars forsvarar ho doktorgraden sin rundt temaet:

  • «Sunn kroppsopplevelse 1: Et intervensjonsprosjekt»
  • Engelsk tittel: «The Healthy Body Image intervention: A school-based, cluster-randomized controlled trial in high school students»

Bakgrunnen er den negative opplevinga svært mange ungdommar har av eigen kropp og korleis dette slår ut i destruktiv helseåtferd og dårleg mental og fysisk helse.

Sundgot-Borgen ynskte å finne ut meir om korleis kroppsbiletet deira kan styrkast. I den samanheng har ho møtt elever ved 30 vidaregåande skoler, der ho og kollega Kethe Engen har halde interaktiv undervising i klasserommet saman med over 1000 elevar.

Kroppsidealisering, sjølvkjensle, sosiale medium, samanlikning av seg sjølve og andre, fysisk aktivitet, kosthold og kommunikasjon er nokre av stikkorda.

Og ho stiller spørsmål ved kva som kan gjerast i skolen for å lette presset som så mange kjenner på kroppen.

Doktorgraden er finansiert av Norske kvinners sanitetsforening

 

Komitè:

  • Leiar: Frank Abrahamsen, førsteamanuensis ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH
  • Opponent 1: Ingela Lundin Kvalhem, professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Opponent 2: Cecilie Thøgersen-Ntoumani, professor i psykologi ved Curtin University, Australia

Vegleiarar:

  • Solfrid Bratland-Sanda
  • Elin Kolle
  • Oddgeir Friborg

Program

10.15-11:00: Prøveforelesing:
“Discuss ways in which health promotion interventions in general, and body image interventions more specifically, could be gender sensitized to optimize intervention efficacy and/or effectiveness”

11:30-14:30: Disputas:
«The Healthy Body Image intervention: A school-based, cluster-randomized controlled trial in high school students»

Praktisk informasjon

Disputasen vil gå føre seg på engelsk.

På grunn av korona-situasjonen er disputasen stengt for publikum.