Disputas: Hva tiden før og etter fødsel betyr for helsa gjennom livet

Mandag 29. juni forsvarer Guro Pauck Bernhardsen sin doktoravhandling om hvordan ulike faktorer som vekstforhold før og etter fødselen påvirker risikoen for å utvikle livsstilssykdommer og fedme hos unge – og hvilken betydning fysisk aktivitet spiller på denne risikoen.

Informasjon

Dato

29. juni

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Guro Pauck Bernhardsen er stipendiat ved Institutt for idrettsmedisinske fag på NIH.
Hun har blant annet tatt utgangspunkt i det kjente forholdet at lav fødselsvekt øker risikoen for å pådra seg typiske livsstilssykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes 2 i voksen alder. Lav fødselsvekt er her et mål på at fosteret ikke har fått nok næring i svangerskapet.

Bernhardsens undersøkelser viser at man allerede hos barn og ungdom kan se en opphopning av kardiometabolske risikofaktorer hos barn født med lav fødselsvekt. Med andre ord: At barn født betydelig lettere enn gjennomsnittet har en betydelig større risiko for å utvikle livsstilssykdommer senere i livet.
På den andre siden av skalaen er det heller ikke gunstig med for høy fødselsvekt, at mor er overvektig under svangerskapet eller at barnet øker vekten veldig raskt første leveår. Alt dette er forbundet med økt risiko for overvekt og fedme senere i livet.

I doktoravhandlingen har hun i tillegg undersøkt om barn og ungdom utsatt for disse tidlige risikofaktorene også er mindre aktive, eller om fysisk aktivitet kan redusere den økte risikoen for livsstilssykdommer hos denne gruppen.

Avhandlingens tittel:

 

Komite

Veiledere

Program

10:15-11:00: Prøveforelesning
"Where should public money be concentrated; Exercise promotion in Children or in Adults?"

11:30-14:30: Disputas
"Pre- and postnatal factors related to cardiometabolic health and adiposity in children and adolescents - Does physical activity matter?"

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for invitert publikum (inntil 50 personer), men blir også streamet.

Spørsmål? Det blir mulig å stille spørsmål til doktoranden både om en er fysisk eller digitalt til stede. Spørsmål kan sendes til disputasleder før 2. opponent startar sitt innlegg.