Disputas: Fysisk aktivitet og motorisk utvikling - streamast

Kor fysisk aktive er barn under skolealder, og kor viktig er fysisk aktivitet i tidlige barneår for motorisk utvikling på sikt?

Informasjon

Dato

29. april

Sted

Auditorium A, NIH - Streamast

Tid

kl.12:15

Om

Dette er nokre av spørsmåla Ada Kristine Ofrim Nilsen har funne svar på i sitt doktorgradsarbeid, som ho skal forsvare på Noregs idrettshøgskole 29. april.

Studien ho om medarbeidarane hennar i Sogndal har gjort av fysisk aktivitet blant barnehagebarn er eit av dei mest omfattande som er gjort så langt, rekna i heile verda. Kartleggingsstudien gjev ny og verdifull kunnskap om korleis aktivitetsnivå hjå barn varierer med kjønn, alder, sesong og kontekst.

Forskinga syner mellom anna at fysisk aktivitet i barnehageåra er viktig for korleis barn utviklar seg motorisk opptil fleire år seinare.

Men her spiller òg intensitetsnivået inn: Lågintensiv aktivitet ikkje er nok om dei skal utvikle seg motorisk. Studien syner òg at

  • gutar er mest fysisk aktive enn jenter,
  • aktivitetsnivået aukar med alder, og
  • barn generelt er meir fysisk aktive i barnehagen enn heime

- noko som fortel at barnehagen er særs viktig for barn sin fysiske aktivitet og utvikling.

Formell tittel:

"Physical activity among preschoolers - cross-sectional and prospective findings from the Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study"

Program

12.15-13:00: Prøveforelesing - sjå på YouTube
"Provide an overview of the results of observational studies and effects of intervention studies on motor development in school-age children. Describe and discuss the methodological quality of the studies (including statistical methods) with a special emphasis on strengths and weaknesses of longitudinal observational designs."

13:30-16:30: Disputas - sjå på YouTube
"Physical activity among preschoolers - cross-sectional and prospective findings from the Sogn og Fjordane Preschool Physical Activity Study"

Disputasen blir lukka for publikum, men streamast.
Spørsmål? Det blir mogleg å stille spørsmål til doktoranden. Spørsmål kan sendast til disputasleiar (prorektor) på disputas@nih.no før 2. opponent startar sitt innlegg.

 

Komitè

Vegleiarar

Praktisk informasjon

Disputasen blir lukka for publikum, men streamast i staden.

Spørsmål? Det blir mogleg å stille spørsmål til doktoranden. Spørsmål kan sendast til disputasleiar (prorektor) før 2. opponent startar sitt innlegg.