Disputas: Antidoping i et nytt lys

Fredag 12. juni vil Morten Renslo Sandvik forsvare sin doktoravhandling "Anti-doping as solidarity: A philosophical inquiry into anti-doping in elite sport"

Informasjon

Dato

12. juni

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.12:15

Om

Morten Renslo Sandvik har undersøkt etiske utfordringer ved toppidrettens rådende tilnærming til antidoping. I sin doktorgradsavhandling har han utviklet et filosofisk syn på antidoping tuftet på forståelse, toleranse og solidaritet.

Morten Renslo Sandvik er stipendiat i idrettsfilosofi ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap på  NIH.

Komité

Veileder

Program

12.15-13.00: Prøveforelesning
"What are the implications of Rortyan ethics for sport beyond the question of anti-doping, and what would sports ethics look like if aimed toward the goal of solidarity?"

13.30-16.30: Disputas
"Anti-doping as solidarity: A philosophical inquiry into anti-doping in elite sport"

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for invitert publikum (inntil 50 personer), men blir også streamet.

Spørsmål? Det blir mulig å stille spørsmål til doktoranden både om en er fysisk eller digitalt til stede. Spørsmål kan sendes til disputasleder før 2. opponent startar sitt innlegg.

Velkommen!