Disputas: Fysisk aktivitet hos barn og risiko for senere hjerte- og karsykdommer

Hvordan påvirker fysisk aktivitet i barneårene risikofaktorer for alvorlige livsstilssykdommer, sykdommer som typisk slår ut når man blir gammel? Og hvordan er norske barns såkalte "kardiometabolske risikoprofil" i forhold til unger ellers i verden?

Informasjon

Dato

23. januar

Sted

NIH

Tid

kl.10:15

Om

23. januar forsvarer Mette Stavnsbo sin avhandling om internasjonale gjennomsnittsverdier for kardiometabolske risikofaktorer for barn og unge, samt hvordan fysisk aktivitet i barneårene påvirker risikofaktorer for kardiometabolske livsstilssykdommer – som diabetes 2 og hjerte- og karsykdommer.

“Cardiometabolic risk factors in children - Reference values, association with cardiorespiratory fitness and effects of the Active Smarter Kids (ASK) physical activity intervention”

Hjerte- og karsykdommer er blant de vanligste årsaker til sykelighet og død, og er et resultat av åreforkalkninger.
Diabetes er en annen slik alvorlig lidelse som også rammer svært mange og som i stor grad utløses av den enkeltes livsstil.

Mette Stavnsbo har blant annet tatt for seg hvordan fysisk aktivitet blant 5.-klassinger påvirker ulike risikofaktorer assosiert til å utvikle slike livsstilssykdommer senere i livet.

Komité:

  • Mette Aadahl (Centre for Clinical Research and Prevention Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Danmark)
  • Peter Schantz (GIH, Stockholm)
  • Hege Grindem (leder, NIH)

Veiledere:

  • Hovedveileder: Geir K Resaland, professor ved Senter for fysisk aktiv læring, Høgskulen på Vestlandet (HVL)
  • Sigmund A. Anderssen - professor i fysisk aktivitet og helse ved institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole (NIH)
  • Lars Bo Andersen – professor ved institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH

Program

10.15-11.00: Prøveforelesning (på engelsk)
"How can the environment support or inhibit active transportation in adults, and which environmental health effects can this form of physical activity have?"

13.00-16.00: Disputas (på skandinavisk)
“Cardiometabolic risk factors in children - Reference values, association with cardiorespiratory fitness and effects of the Active Smarter Kids (ASK) physical activity intervention”

Praktisk informasjon

Både prøveforelesningen og selve disputasen er åpen for alle. Velkommen!