Disputas: Helserelatert fysisk form

Ingirid Heald Kjær, Seksjon for idrettsmedisinske fag, disputerer med sin avhandling: Health-related physical fitness – Status of body composition, musculoskeletal and neuromotor fitness, and the effect of a tailored, telephone and email based exercise intervention on body composition and physical fitness.

Informasjon

Dato

29. januar

Sted

NIH, auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Se prosjektbeskrivelse

 Komité

  • Professor Tron Krosshaug, NSSS, chair
  • Medical doctor Beatrix Vereijken, Norwegian University of Science and Technology
  • Professor Mikael Fogelholm, University Medical Center Groningen, The Netherlands 

 

Program

1015 - 1100 Prøveforelesning: “Promotion of physical activity in a community setting”

1300 - 1600 Disputas

 

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle. Velkommen!