Foredrag: Fysisk aktivitet og alderdom (fysisk funksjon og selvstendighet)

14. november inviterer avgangsstudentene på bachelor i trening, helse, og prestasjon til foredrag om fysisk aktivitet og alderdom med vekt på fysisk funksjon og selvstendighet.

Informasjon

Dato

14. november

Påmelding

13. november 2019

Sted

Norges idrettshøgskole

Tid

kl.10:15

Om

Levealderen øker i hele verden og med økende alder øker risikoen for kroniske sykdommer. Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv og evnen til å kunne utføre dagliglivets aktiviteter. Selv om mange eldre i dag lever lengre med en eller flere kroniske sykdommer, er det stor variasjon i hvor mye hver enkelt blir påvirket i det daglige av disse sykdommene. 

"Physical activity and seniors" er et studieemne i bachelorprogrammet trening, helse og prestasjon. I den anledning ønsker vi å invitere til åpen forelesning der studentene selv leder og holder presentasjon. Foredraget vil omhandle funksjon og selvstendighet, og vil bli ledet og presentert av studentene selv.  Presentasjonsspråk vil være både norsk og engelsk. 

Foredraget er det siste i en serie på fire. Felles for foredragene er en overordnet tematikk som omhandler betydningen av fysisk aktivitet, trening og kosthold når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre. 

Program

14. november fra 10:15-11:00: Fysisk funksjon og selvstendighet
Når vi våkner om morgenen gjør vi en rekke aktiviteter for å forberede oss til dagen, blant annet at vi står opp, går på do, dusjer og pusser tennene. Disse dagligdagse aktivitetene er grunnleggende for å ta vare på seg selv og opprettholde uavhengighet. Dette er noe de fleste av oss tar for gitt, men blant eldre i alderen 65-74 år ble det rapportert at 13% av mennene og 19% av kvinnene hadde problemer med å utføre minst en slik daglig aktivitet. Når man er over 85 år øker dette til 40% av menn og 53% av kvinnene.

Å opprettholde fysisk form for å kunne utføre dagligdagse aktiviteter er sterkt forbundet med eldres livskvalitet og evne til å være selvstendig. Dette vil dere høre med om i dette foredraget.

Påmelding

Vil du vite mer om de kommende frokostseminarene ved NIH?

Kontakt oss

Julie Stang

Laboratorietekniker
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Epost: julie.stang@nih.no