Foredrag: Fysisk aktivitet og alderdom (benhelse)

7. november inviterer avgangsstudentene på bachelor i trening, helse, og prestasjon til foredrag om fysisk aktivitet og alderdom med vekt på benhelse

Informasjon

Dato

7. november

Påmelding

06. november 2019

Sted

Norges idrettshøgskole

Tid

kl.10:15

Om

Levealderen øker i hele verden og med økende alder øker risikoen for kroniske sykdommer. Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv og evnen til å kunne utføre dagliglivets aktiviteter. Selv om mange eldre i dag lever lengre med en eller flere kroniske sykdommer, er det stor variasjon i hvor mye hver enkelt blir påvirket i det daglige av disse sykdommene. 

"Physical activity and seniors" er et studieemne i bachelorprogrammet trening, helse og prestasjon. I den anledning ønsker vi å invitere til åpen forelesning der studentene selv leder og holder presentasjon. Foredraget vil omhandle benhelse og vil bli ledet og presentert av studentene selv.  Presentasjonsspråk vil være både norsk og engelsk. 

Foredraget er det tredje i en serie på fire. Det fjerde vil avholdes 14. november og fokusere på fysisk funksjon og selvstendighet. 
Felles for foredragene er en overordnet tematikk som omhandler betydningen av fysisk aktivitet, trening og kosthold når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre. 

Program

7. november fra 10:15-11:00: Benhelse
Som et resultat av aldringsprosessen endres muskel- og skjelettssystemets sammensetning, struktur og funksjon. Ved fylte 30 år slutter beinmassen å øke. Det brytes dermed ned mer benmasse enn det lages ny. Redusert benmasse øker risikoen for osteoporose. Sykdommen betegner ofte som en "lydløs" sykdom ettersom den utvikler seg uten symptomer og over lang tid, helt til et fall eller en belastning forårsaker et brukket ben. Benbrudd kan føre til langvarig bedring og plutselige funksjonshemninger.

Fysisk aktivitet kan påvirke både skjelett, muskler og balanse. Dette foredraget handler blant annet om hvordan du kan trene for å forebygge fall.

Påmelding

Vil du vite mer om de kommende frokostseminarene ved NIH?

Kontakt oss

Julie Stang

Laboratorietekniker
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Epost: julie.stang@nih.no