Foredrag: Fysisk aktivitet og alderdom (ernæring)

31. oktober inviterer avgangsstudentene på bachelor i trening, helse, og prestasjon til foredrag om fysisk aktivitet og alderdom med vekt på ernæring

Informasjon

Dato

31. oktober

Påmelding

30. oktober 2019

Sted

Norges idrettshøgskole

Tid

kl.10:15

Om

Levealderen øker i hele verden og med økende alder øker risikoen for kroniske sykdommer. Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv og evnen til å kunne utføre dagliglivets aktiviteter. Selv om mange eldre i dag lever lengre med en eller flere kroniske sykdommer, er det stor variasjon i hvor mye hver enkelt blir påvirket i det daglige av disse sykdommene. 

"Physical activity and seniors" er et studieemne i bachelorprogrammet trening, helse og prestasjon. I den anledning ønsker vi å invitere til åpen forelesning der studentene selv leder og holder presentasjon. Foredraget vil omhandle ernæring og vil bli ledet og presentert av studentene selv.  Presentasjonsspråk vil være både norsk og engelsk. 

Foredraget er det andre i en serie på fire. Felles for foredragene er en overordnet tematikk som omhandler betydningen av fysisk aktivitet, trening og kosthold når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre. De resterende foredragene, med ulikt tema, vil avholdes 7. og 14. november

Program

31. oktober fra 10:15-11:00: Ernæring
Når vi blir eldre, kan aktivitetsnivået synke samtidig som appetitten reduseres. Inntak av riktige næringsstoffer blir derfor spesielt viktig for utvikling av en god helse. Mangelfull ernæring kan føre til uønsket vekttap samtidig som det kan påvirke immunforsvaret negativt. Eldre er på den måten mer utsatt for infeksjoner. Ved langvarig sykdom får ernæring enda større betydning.

Måltider er også en tid for avkobling. God mat er dermed en av livets grunnleggende gleder. Dette foredraget handler om hvilke typer mat som er spesielt nyttig for eldre og hvorfor.

Påmelding

Vil du vite mer om de kommende frokostseminarene ved NIH?

Kontakt oss

Julie Stang

Laboratorietekniker
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Epost: julie.stang@nih.no