Foredrag: Fysisk aktivitet og alderdom (hjerte- og karsykdommer)

24. oktober inviterer avgangsstudentene på bachelor i trening, helse, og prestasjon til foredrag om fysisk aktivitet og alderdom med vekt på hjerte- og karsykdommer.

Informasjon

Dato

24. oktober

Påmelding

23. oktober 2019

Sted

Norges idrettshøgskole

Tid

kl.10:15

Om

Levealderen øker i hele verden og med økende alder øker risikoen for kroniske sykdommer. Både aldrings- og sykdomsforandringer virker inn på eldres liv og evnen til å kunne utføre dagliglivets aktiviteter. Selv om mange eldre i dag lever lengre med en eller flere kroniske sykdommer, er det stor variasjon i hvor mye hver enkelt blir påvirket i det daglige av disse sykdommene. 

"Physical activity and seniors" er et studieemne i bachelorprogrammet trening, helse og prestasjon. I den anledning ønsker vi å invitere til åpen forelesning der studentene selv leder og holder presentasjon. Foredraget vil omhandle hjerte- og karsykdommer og vil bli ledet og presentert av studentene selv.  Presentasjonsspråk vil være både norsk og engelsk. 

Foredraget er det første i en serie på fire. Felles for foredragene er en overordnet tematikk som omhandler betydningen av fysisk aktivitet, trening og kosthold når det gjelder å bevare helse, funksjonsevne og selvstendighet hos eldre. 
De resterende foredragene, med ulikt tema, skjer 31. oktober, 7. november og 14. november.

Program

24. oktober fra 10.15-11.00: Hjerte- og karsykdom
Hjertesykdommer er den hyppigste sykdomstilstanden hos eldre mennesker. Normal aldring medfører at hjertet og blodårene stivner og at den maksimale hjertefrekvensen synker. Disse faktorene kan føre til ulike typer hjertesykdommer. I løpet av en levetid vil ni av ti personer ha høyt blodtrykk, også kjent som hypertensjon.

Foredraget fokuserer på hvordan fysisk aktivitet kan påvirke risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom og hvordan man bør trene dersom man allerede har utviklet sykdommen. 

Påmelding

Påmelding foredrag - fysisk aktivitet og alderdom

Kontakt oss

Julie Stang

Laboratorietekniker
Seksjon for idrettsmedisinske fag
Epost: julie.stang@nih.no