Frokostseminar: Ungdom og fysisk aktivitet

Er ungdom for lite aktive – hva kan vi gjøre?

Informasjon

Dato

10. april

Sted

NIH, auditorium Utsikt

Tid

kl.08:15

Om

Omfattende kartlegging gjennom de siste 13 årene viser at ungdom beveger seg stadig mindre.

Hvordan  kan vi møte denne samfunnsutfordringen? Forskere ved Seksjon for idrettsmedisinske fag kommer med eksempler fra ulike tiltak og forslag til metodikk som kan benyttes.

Program

Kaffe og lett frokost fra 08:15 - 08:30

Faglig program fra 08:30 - 09:30

  • Historikken til kartleggingsundersøkelsene, ved Sigmund A. Anderssen
  • Hvordan vi samler inn disse dataene, ved Knut Eirik Dalene
  • Status i 2018 (ungKan3) og utvikling fra 2005, ved  Jostein Steene-Johannessen
  • Hva kan vi gjøre – hvilke tiltak virker? (eksempler fra SciM), ved Elin Kolle og Runar Barstad Solberg

Praktisk informasjon

Påmelding er nå stengt.  

Foredragsholdere

Sigmund A. Anderssen

Professor i fysisk aktivitet og helse. Leder av Seksjon for idrettsmedisinske fag. 

Knut Eirik Dalene

Postdoktor ved Seksjon for idrettsmedisinske fag. Prosjektkoordinator for ungKan3-studien.

Josten Steene Johannessen

Førsteamanuensis ved Seksjon for fysisk aktivitet og helse.  prosjektleder for ungKan3 som omhandler kartlegging av fysisk aktivitet. Prosjektmedarbeider i to store intervensjoner som har til hensikt å undersøke effekten av fysisk aktivitet i skolen.

Elin Kolle

Førsteamanuensis og prorektor ved NIH. Kolle har vært involvert i en gruppe som arbeider med å kartlegge fysisk aktivitetsnivå i den norske befolkningen, og har publisert flere artikler knyttet til dette temaet.

Runar Barstad Solberg

Stipendiat ved Seksjon for idrettsmedisinske fag på prosjektet School in Motion (ScIM) som er et stort samarbeidsposjekt på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Prosjektet skal evaluere effekten av økt fysisk aktivitet på bl.a. læringsmiljø, trivsel og helse blant 9. klassinger i Norge.

Kontakt oss

Jostein Steene-Johannessen

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 22 95 / +47 402 28 463