Frokostseminar: Fagfornyelse i kroppsøving og i lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Velkommen til årets første frokostseminar!

Informasjon

Dato

13. februar

Sted

Auditorium Utsikt, NIH

Tid

kl.08:00

Om

Seminar om endringer i norsk skole og utdanning.

Kroppsøving og idrettsfag er begge i prosess med å utvikle nye læreplaner og alt tyder på at vi får 5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Hva er bakgrunnen for endringene og hva vil konsekvensene bli for fremtidens skole og lærerutdanning?

Informasjon om fagfornyelsen i skolen.

Program

08.00 Kaffe og enkel frokost

08.30 Faglig program

09.30 Avslutning

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis, men krever påmelding.

Foredragsholdere

Per Midthaugen

Førsteamanuensis, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Per leder gruppa for fagfornyelsen i kroppsøving i skolen. 

Inger-Åshild By

Førsteamanuensis, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. Inger-Åshild leder gruppa som arbeider med 5-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Påmelding

Påmelding

Nyhetsbrev: Vil du få tilsendt informasjon om forskningsnyheter og invitasjoner til seminarer og kurs ved NIH?