Frokostseminar: Fagfornyelse i kroppsøving og i lærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Velkommen til årets første frokostseminar!

Informasjon

Dato

13. februar

Sted

Aud. Utsikt, NIH

Tid

kl.08:00

Program

08.00 Kaffe og enkel frokost

08.30 Faglig program

09.30 Avsluttning

Foredragsholdere

Per Midthaugen

Førsteamanuensis, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk. 

Inger-Åshild By

Førsteamanuensis, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk