Disputas: Helsefremmende arbeidsplass

Cathrine Pedersen, Seksjon for coaching og psykologi, disputerer med sin avhandling: Worksite health promotion, coworker support, and motivation for lifestyle change.

Informasjon

Dato

30. januar

Sted

NIH, auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Cathrine Pedersen er ekstern dr. grads stipendiat og er tatt opp på NIH sitt doktorgradsprogram. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Posten Norge via Nærings PhD ordningen. Cathrine jobber nå som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). 

Se prosjektbeskrivelse

Program

10.15 - 1100  Prøveforelesning: "Reaching the unmotivated for public health impact"

1300 - 1600  Disputas

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle. Velkommen!