Disputas: trygg idrett for alle?

Gerd Marie Solstad ved Seksjon for kultur og samfunn disputerer med sin avhandling: "Safe sport for all? Exploring safety and Safeguarding in Zambian Sport."

Informasjon

Dato

7. mars

Sted

Auditorium Utsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Prosjektet tar for seg forståelse av trygghet i zambisk idrett og idrettsorganisasjoners arbeid med å gjøre idretten trygg for utøvere («safeguarding»).

Prosjektet er basert på intervjuer med utøvere, trenere og ledere innenfor den organiserte idretten i Zambia i tillegg til deltakende observasjon med to damelag.

Se prosjektside:
Safe Sport for All? Exploring Safety and Safeguarding in Zambian Sport

Bedømmelseskomité

  • Professor Fiona Dowling, Norwegian School of Sport Sciences, chairperson
  • Professor Sylvie Parent, Université Laval, Canada, 1st opponent
  • Associate professor Iain Lindsey, Durham University, UK, 2nd opponent

Program

10:15 - 11:00 Prøveforelesning:
Analysing gender differences in victims of sexual, physical and psychological violence in sport

13:00 - 16:00 Disputas:
"Safe sport for all? Exploring safety and Safeguarding in Zambian Sport."

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle. Velkommen!