Disputas: Thriving, Striving, or Just Surviving?

17. desember forsvarer Heidi M. Haraldsen avhandlingen sin: "Selvrealisering, et strev eller en kamp om å overleve? En studie av motivasjonsprosesser blant unge eliteutøvere fra idrett og utøvende kunst."

Informasjon

Dato

17. desember

Sted

Aud. Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

"Thriving, Striving, or Just Surviving? A Study of Motivational Processes among Elite Junior Performers from Sports and Performing Arts" er den engelske tittelen på avhandlingen.

Å nå toppen innenfor idrett og utøvende kunst kan være svært krevende og utfordrende. For noen a disse unge eliteutøverne kan summen av de utfordringer bli overveldende. De risikerer å miste motivasjonen, gi opp og få redusert psykisk helse.

Dette egenartede forskningsfeltet innenfor talentutvikling fokuserer på “medaljens bakside”. Vi har for lite kunnskap om dette, og formålet med doktorgraden er å bidra med dypere innsikt.

 

Komite

  • Leder: Professor Yngvar Ommundsen, SCP/NIH
  • Første opponent: Professor Nikos Ntoumanis, Curtain University, Australia
  • Andre opponent: Professor Leen Haerens, Ghent University, Belgia

Veiledere

  • Hovedveileder: Hallgeir Halvari, professor II SCP/NIH
  • Biveileder: Frank Abrahamsen, førsteamanuensis og seksjonsleder SCP, NIH

 

Bildet:
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Program

10.15-11.00: Prøveforelesning:
«Never ever give up» is a motto often used in high performance sport and arts settings. What are the costs and benefits of this approach, and are there any alternatives?

13.00-16.00: Disputas
"Thriving, Striving, or Just Surviving? A Study of Motivational Processes among Elite Junior Performers from Sports and Performing Arts"

Begge seansene holdes på engelsk.