Disputas: Om akillesen - muskel-sene-funksjon i leggen

Amelie Werkhausen undersøkte effekten av eksterne begrensinger og effekten av økt sene-stivhet på funksjonen av muskel-sene-enheten.

Informasjon

Dato

22. februar

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Funksjonen i hele muskel-sene-enheten er viktig for kraftproduksjon ved bevegelse. Likevel er kunnskapsgrunnlaget mangelfullt når det gjelder endringer i muskel-sene-adferden ved ulike belastninger og ved ulik sene-stivhet.

Doktorgradsprosjektet til Amelie Werkhausen har hatt som mål å undersøke muskel-sene-interaksjon under belastninger som økt fart og økt vekt, og med økt sene-stivhet ved forskjellige bevegelser (som ved landing og løping).

Se prosjektbeskrivelse

Komité:

Associate professor Trine Stensrud, Norwegian School of Sport Sciences, chairperson
Professor Antoine Nordez, University of Nantes, France
Senior lecturer Dominic Farris, University of Exeter, UK

Program

10:15 - 11:00 Prøveforelesning: 

13:00 - 16:00 Disputas

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle. Velkommen!