Disputas: Inkluderende kroppsøvingsfag?

Hvor godt fungerer inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne innen kroppsøvingsfaget? Terese Wilhelmsen har samlet opplevelser og perspektiver på et inkluderende kroppsøvingsfag fra elever og foreldre ved utvalgte norske skoler.

Informasjon

Dato

9. mai

Sted

Auditorium Innsikt, NIH

Tid

kl.10:15

Om

Kort prosjektbeskrivelse

Komité:
Professor Halgeir Halvari, Norges idrettshøgskole (leder)
Professor Donna Goodwin, University of Alberta, Canada
Professor Jeffrey Martin, Wayne University, USA

Program

10:15 - 11:00: Prøveforelesning:

Critical aspects of contemporary theories used to study motivation for physical education. What are they often perceived to lack?

Do multiple theories matter? Is there a theory having more power than others in explaining  behavior in physical education?

13:00 - 16:00: Disputas:

"Inclusion of children with disabilities in physical education. Current knowledge base and the experiences of children with disabilities and their parents."

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle og skal sendes live på Disputas NIH

Velkommen!