Disputas: Om å lære bort og forstå den støttende trenerstilen

Hedda Berntsen forsvarer sin avhandling om "Om å lære bort og forstå den støttende trenerstilen. Utvikling og implementering av trenerkurset «den støttende treneren»."

Informasjon

Dato

22. august

Sted

NIH, Auditorium Innsikt

Tid

kl.10:00

Om

Målet med avhandlingen har vært å bidra med kunnskap om hvordan bedre kunnskaper hos trenerne kan forbedre utøvernes opplevelser.

Basert på relevant forskning har hun undersøkt hvordan et trenerkurs kan utvikles slik at trenerne blir dyktigere. Hun har også undersøkt hvordan den støttende trenerstilen påvirker idrettsutøveres opplevelse med idretten, ikke minst med tanke på motivasjon og trivsel.

I arbeidet har hun tatt for seg to typer utøvere - den som er med fordi det er moro og den som jakter på best mulige resultater - og hvordan trenerne må opptre så begge typer (og variantene imellom) trives og motiveres.

I forbindelse med arbeidet har hun utviklet et eget trenerkurs: "Den støttende treneren".

Tittel:

"Om å lære bort og forstå den støttende trenerstilen. Utvikling og implementering av trenerkurset «den støttende treneren»."
"Teaching and understanding «need-supportive» coaching. Developing and implementing a coach development program."

Komite

  • Professor Sigmund Loland, Seksjon for kultur og samfunn, NIH
  • Professor Genevieve Mageau, University of Montreal, Canada - 1. opponent
  • Førsteamanuensis dr. Ashley Casey, Loughburough universitet, England - 2. opponent

Program

10:15 - 11:00 Prøveforelesning

13:00 - 16:00 Disputas:
"Den støttende treneren: Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling"

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for publikum. Velkommen!