Frokostseminar: Sosial ulikhet i idretten

Informasjon

Dato

12. desember

Sted

NIH, aud. Utsikt

Tid

kl.08:00

Om

Spørsmål om alle har lik mulighet til idrettsdeltakelse, er ikke noe nytt. Spesielt har dette være et aktuelt tema innen barne- og ungdomsidretten.

Fra ulike hold presenteres synspunkter og dokumentasjon på at det kreves stadig mer for å være med, det være seg prestasjonsfokus, foreldreengasjement eller økonomiske kostnader.

Sosiale ulikheter kan relateres til sosial klasse så vel som til kjønn, der det viser seg at jenter og gutter har ulike deltakelsesmønstre. Bildet endrer seg også med alder, fra barneidrett til ungdomsidrett.

Slike tema belyses gjennom utviklingen av barne- og ungdomsfotballen, og ungdoms idrettsdeltakelse sett i relasjon til sosial klasse og kjønn. 

Program

Program

Frokost serveres fra kl . 8.00, og det faglige programet starter kl. 08.30. 

Faglig program 

Professor Matti Goksøyr: Tre faser i utviklingen av barne- og ungdomsfotballen i Norge 1960-2018.

Professor Åse Strandbu: Idrett for alle –en tapt sak? Økende sosial ulikhet i ungdomsidretten.

Professor Mari Kristin Sisjord: Har jenter og gutter like muligheter i ungdomsidretten? 

Foredragsholdere

Matti Erik Goksøyr

Matti Goksøyr er professor ved Seksjon for kultur og samfunn ved NIH og han forsker på og underviser i Idrettshistorie, idrett og samfunn og idrettens sosiokulturelle betydning. Matti er cand.polit med historie hovedfag ved Universitetet i Bergen i 1981, og har siden 1984 vært ansatt ved NIH der han ble dr.scient i 1991. 

Åse Strandbu-sosiolog

Åse Strandbu er sosiolog og tidligere ungdomsforsker ved Nova. Hun er professor ved Seksjon for kultur og samfunn og har idrettens betydning i ungdommers liv som sitt forskningsfelt. 

Mari Kristin Sisjord

Mari Kristin Sisjord er professor i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn, NIH. Hun er Cand. Mag fra Universitet i Oslo og har hovedfag og doktorgrad fra NIH. Sisjord var instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskapelige fag, NIH, 1999-2001.