Seminar: Idrettens sol- og skyggesider

Idretten er attraktiv og mangfoldig. Den knyttes blant annet til glede, samhold og helse. Samtidig har den sine utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. På seminaret tar vi opp noen tema som går på idrettens utfordringer. Etter presentasjoner blir det paneldebatt.

Informasjon

Dato

22. oktober

Sted

NIH, aud. Utsikt

Tid

kl.12:30

Om

På seminaret tar vi opp enkelte tema som omhandler idrettens utfordringer. De vil bli belyst videre i den avsluttende paneldebatten. Varighet fra kl 12:30 - 15:15
(Foto: Stregspiller.com)   

Program

  • Gudmund Skjeldal: «På Villspor» – 23 år etterpå. Fekk eg rett om kommersialiseringskarusellen i moderne toppidrett, eller tok eg feil?
  • Guro Røen: For lav, for svak, for ærlig - kvinne i mannsdominert miljø.
  • Kari Fasting: Hvorfor er det nesten bare mannlige trenere?
  • Åse Strandu: Idrettens kostnader
  • Gunnar-Martin Kjenner: Utøvernes rettssikkerhet
  • Sigmund Loland: Etisk ledelse i norsk idrett: Hva er utfordringene?

Paneldebatt

Seminaret ledes av Dag Vidar Hanstad

Praktisk informasjon

 Seminaret er åpent for alle. Meld deg på i lenken nedenfor

Foredragsholdere

Gudmund Skjeldal

Skjeldal er tidligere elitelangrennsløper. I dag er han doktorgradsstipendiat ved NIH

Guro Røen

Røen er tidligere internasjonal håndballdommer. Sommeren 2018 valgte hun å fratre sitt arbeid grunnet den dårlige behandlingen hun fikk av lederne i internasjonal håndball. Til daglig er hun utviklingskonsulent i Norges Studentidrettsforbund.

Kari Fasting

Fasting har vært professor innen idrettssosiologi og sosialpsykologi ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kultur og samfunn, inntil hun gikk av med pensjon i 2013. Hun tok sin doktorgrad i 1972 ved Universitetet i Oslo, emnet for avhandlingen var pedagogikk. I dag er hun professor emerita. Fasting var Norges idrettshøgskoles første rektor.

Åse Strandbu-professor

Strandbu er professor i samfunnsfaglige emner ved Norges idrettshøgskole, seksjon for kultur og samfunn. Hun har magistergrad (1994) og doktorgrad (2007) i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Doktorgradsarbeidet var om jenter med minoritetsbakgrunn og deres møte med norsk idrett. Strandbu har tidligere arbeidet som ungdomsforsker ved NOVA (1996 - 2013) og har publisert artikler om identitet, kroppsidealer og kroppsbilder, politisk engasjement og "ungdomsliv" generelt.

Gunnar-Martin Kjenner

Kjenner er jurist med flere års erfaring innen idrett og juss. Han har hatt ulike verv i idretten og vært involvert i flere store idrettssaker. På Norges idrettshøgskole er han ansvarlig for emnet idrettsjuss på bachelor i sport management/idrett og samfunn. 

Sigmund Loland

Loland er professor innen idrettsfilosofi og idrett samt etikk på Norges idrettshøgskole, seksjon for kultur og samfunn. Han disputerte i januar 1990 på en avhandling om begrepet Fair Play. Loland har omfattende vitenskapelige publikasjoner innenfor idrettens etikk og filosofi. Han har hatt en rekke lederverv og er blant annet tidligere rektor ved NIH (2005-2013).

Påmelding

Påmelding er stengt. 

Kontakt oss

Linn Baarlid

Vitenskapelig assistent, seksjon for kultur og samfunn
E-post: linn.baarlid@nih.no