Seminar: Häst och människa – forskning och samverkan

Informasjon

Dato

12. april

Sted

NIH

Tid

kl.09:00

Om

Under dagen presenteras pågående forskning om relationen mellan människa och häst ur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. I möten mellan ridsportens organisationer, forskningsfinansiärer och forskare diskuteras möjligheter att söka medel för framtida forsknings-, utvecklings- och samverkansprojekt.

Program

09.00
Välkommen och inledning
Aage Radmann, Seksjonsleder ved seksjonen for Kroppsøving, Pedagogikk og Friluftsliv. Han har licentiat grad i sosiologi fra Lunds universitet og doktorgrad i Idrettsvitenskap fra Malmø høyskole.
Susanna Hedenborg, professor i Idrottsvetenskap Malmö Universitet, professor II vid Forskningssenter for barne og ungdomsidrett (FOBU).

09.10–09.20
Ellen Damhaug Scheel, Generalsekretær, NRYF presenterar verksamheten.

09.20–09.30
Anna Reilly, Ridskolerådgivare och Margareta Borg, kommunikatör SvRF presenterar verksamheten.

09.30–10.00
Gabriella Thorell (PhD), Strömsholms ridskola,
Hur ser ridskolans framtid ut? Barns uppfattningar om ridskolan

10.00–10.15
Paus/Fika

10.15-10.30
Reidun Birgitta Jahnsen, Fysioterapeut dr philos, Forskningsleder helsesportsenter og Magny Sørensen ansvarig for virksomheten med hest og ridning på BHSS berättar om verksamheten på Beitostølen.

10.30–11.00
Lovisa Broms (Masterstudent)
Hästbild och självbild. Unga ryttares uppfattningar om ryttarkultur i sociala medier

11.00–12.00
Stefan Johansson, VD för Hästnäringens nationella stiftelse och Arne Amlien, rektor för Norsk Hestesenter, berättar om möjligheterna att söka forskningsmedel med inriktning häst, samhällsvetenskap och humaniora.

12.00–13.00
Lunch

13.00–15.00
Projektpresentationer och diskussion om forskning och samverkan

15.00–15.15
Paus/Fika

15.15–16.00
Diskussion: Hur går vi vidare med nya projekt?

Vill du presentera ett pågående projekt under dagen eller har du frågor relaterade till framtida projekt? Skicka abstract eller frågor till Susanna.Hedenborg@mau.se senast 6 april.

Anmälan för deltagande Susanna.Hedenborg@mau.se eller Aage.Radmann@nih.no, senast 6 april.