Frokostseminar: Friluftsliv på NIH gjennom 50 år – historiske veivalg og stier videre

Informasjon

Dato

28. februar

Sted

NIH, Auditorium Bredde

Tid

kl.08:00

Program

  • 0800: Kaffe med ferske brødvarer serveres .
  • 0815: Velkommen ved Aage Radmann, leder for Seksjon for kroppsøving, friluftsliv og pedagogikk
  • Ivar Mytting: Fra utmarsj til universitetsfag - historiske perspektiv på friluftsliv
  • Thomas Vold: Ny bachelor i friluftsliv
  • Kirsti Pedersen Gurholt: Forskning i friluft - internasjonalisering og masterstudier
  • Spørsmål og diskusjon

Alle er hjertelig velkommen!

Foredragsholdere

Ivar Mytting

Fra utmarsj til universitetsfag – historiske perspektiv på friluftsliv

Gjennom etableringen av NIH gikk friluftsliv fra å være et praktisk aktivitetsområde i samfunnet til å bli et undervisningsfag i akademia. Uten fagtradisjon, uten faglitteratur og uten fagpersonell lå det åpent hva faget skulle inneholde, hvilket formål det skulle ha og hva studentene skulle lære. I fagets tidlige fase ble referansen motkulturene i idrett og i ungdomskulturen, og en voksende miljøbevissthet. Faget fikk en sterkt ideologisk forankring i økofilosofi og naturvern. Med nye læreplaner for skoleverket og en offentlig friluftslivspolitikk, fikk utdanningen et tydeligere oppdrag. Utvikling av pedagogisk og didaktisk kompetanse ble vektlagt, og undervisningen ble i større grad forskningsbasert, og faget bidro i økende grad selv til forskning. Faget er i dag godt etablert med konsistent praksis og tilhørende praksisteori, og forankret i samfunnsfaglige disipliner og humaniora.

 

Thomas Vold

Ny Bachelor i Friluftsliv

Høsten 2018 starter NIH opp en nye bachelor i friluftsliv. NIH har ambisjoner om å være internasjonalt ledende innen friluftslivforskning og -utdanning. I NIHs strategiske plan framheves at; "studieprogrammene skal være forskningsbaserte og faglig utfordrende, og med en klar yrkesrelevans". Høgskolens nye bachelor i friluftsliv har høye ambisjoner. Vi skal utdanne studenter til et arbeidsmarked i stor vekst og endring i samfunnet og innenfor ulike sektorer.

Kirsti Pedersen Gurholt

Forskning i Friluft - internasjonalisering og masterstudier

I løpet av 1970-tallet utvikles det to forskningsinteresser innen friluftsliv ved NIH: en kulturhistorisk og en samfunnskritisk, pedagogisk-filosofisk og økologisk tilnærming. Fra 1976–2007 uteksamineres omlag 30 hovedfagskandidater, og fra 2005–2018 omlag 50 masterkandidater med friluftslivsrelaterte oppgaver. Interessen og etterspørselen etter kunnskap om friluftsliv øker. Det leder til nyskapende vitenskapelige studier (tematisk og metodisk/empirisk) av friluftsliv som samfunnsfenomen og dannelses- og læringsarena i skoler, media, frivillige organisasjoner, offentlig forvaltning, for folkehelse og et privat marked for naturturisme. Siden 2000 er det avlagt åtte doktorgrader (dr. scient. og ph.d.) med friluftsliv som tema, mens tre avhandlinger er under avslutning/utvikling.  Den samlede kunnskapsproduksjonen spenner bredt og har bred samfunnsrelevans. Deltakelsen på internasjonale arenaer for kunnskapsutvikling og –utveksling øker. Det gjør også interessen for å studere friluftsliv i Norge blant utenlandske studenter og universitetsansatte.