Frokostseminar: Kosthold, trening, kroppsbilde og spiseforstyrrelser

Hva skjer? Hva kan hjelpe? Hvem tar ansvar?

Informasjon

Dato

14. mars

Sted

NIH, Auditorium Utsikt

Tid

kl.08:00

Kursavgift

Gratis!

Program

 • Kl 08.00: Kaffe og enkel frokost
 • Kl 08.15: Velkommen ved Jorunn Sundgot-Borgen, professor ved NIH og leder for Norsk Selskap for Spiseforstyrrelser
 • Kl 09.30: Slutt

Hva skjer?

 • Et raskt blikk på kunnskapsnivå og tilstand når det kommer til fysisk aktivitet og kosthold hos ungdom v/ Therese F Mathisen
 • Mat og helse i skolehverdagen v/ Jorunn Sundgot-Borgen
 • Hva vet vi om psykisk helse hos ungdom i dag? v/ Annett V. Stornæs
 • Ferske data fra norsk ungdom om kroppsmisnøye og spiseforstyrret atferd v/ Kethe M. E. Engen og Christine Sundgot-Borgen
 • Hvilken tilgang til hjelp ved spiseforstyrrelser har ungdom i dag? v/ Therese F. Mathisen
 • Er vi tjent med forebygging eller reparasjon? v/ Jorunn Sundgot-Borgen

Hva kan hjelpe?

 • Livsmestring v/Jorunn Sundgot-Borgen
 • Erfaringer ved bruk av refleksjon om sosiale medier, kroppsbilde, kosthold og trening hos elever på videregående skoler v/ Kethe M.E. Engen og Christine Sundgot-Borgen
 • Erfaringer ved bruk av fysisk aktivitet og kostholdsterapi i en syk del av populasjonen v/ Therese F. Mathisen

Hvem tar ansvar?

 • Fra prat til handling v/ Jorunn Sundgot-Borgen

Praktisk informasjon

Ingen påmelding - alle velkommen! 

Foredragsholdere

Jorunn Sundgot-Borgen

Professor i fysisk aktivitet og helse ved Seksjon for idrettsmedisinske fag på NIH. Hennes hovedområder innen forskning er vektregulering, spiseforstyrrelser i og utenfor idretten, svangerskap og trening, menstruasjonsforstyrrelser og beinhelse.

Therese Fostervold Mathisen

Ernæringsfysiolog og doktorgradsstipendiat ved NIH. Hun har gjennom de siste 4 årene drevet et stort behandlingsprosjekt rettet mot unge kvinner med spiseforstyrrelsene bulimia nervosa og overspisingslidelse. Prosjektet bygger på erfaringer fra et tidligere prosjekt med et behandlingsprogram med bruk av trening, drevet av prof. Jorunn Sundgot-Borgen. Det er banebrytende, også internasjonalt, i å tørre tro på at behandling uten direkte psykoterapi, men ved bruk av fysisk aktivitet og kostholdsterapi mot spiseforstyrrelser, skal være effektivt. Dersom behandlingsprogrammet viser gode resultater, kan det ikke bare innebære en stor endring i hvordan psykoterapi-fagfeltet forholder seg til veiledet trening ved spiseforstyrrelser, men også en endring av behandlingstilbudet og –tilgangen for personer med spiseforstyrrelser. Doktorgraden er finansiert av Norske kvinner sanitetsforening.

 

Kethe M.E. Engen og Christine Sundgot-Borgen

Doktorgradsstipendiater ved NIH. Det har lenge vært kjent at ungdom opplever et press om å ha den perfekte kroppen, og at dette opplevde presset sliter på ungdoms mentale helse og livskvalitet. Det har allikevel ikke vært igangsatt forskningsbaserte tiltak for å styrke ungdoms evne til å takle dette opplevde presset. Prosjektet Sunn kroppsopplevelse gjennomføres av de to stipendiatene, og er det første intervensjonsprosjektet i Norge, og et av de få i verden, som har til hensikt å fremme et positivt kroppsbilde og forebygge forstyrret spiseatferd hos både gutter og jenter i videregående skole. Intervensjonen innebærer interaktiv undervisning hvor temaer som kroppsbilde, sosiale medier, selvfølelse, sammenligning og livsstil, diskuteres og jobbes med. Doktorgradene er finansiert av Norske kvinners sanitetsforeningen og EkstraStiftelsen .

Annett Victoria Stornæs

Doktorgradsstipendiat ved NIH. Prosjektet "Så flink at en blir syk?" omhandler perfeksjonisme blant elever ved spesialiserte idrettsungdomsskoler (Wang-Ung, NTG-U, Nidaros idrettsungdomsskole), klassisk ballett- og musikklinjer, og ordinære ungdomsskoler. Studien omfatter både kvantitative spørreskjemaundersøkelser med elevene i 8. og 10.trinn, og kvalitative intervjuer i 9.trinn.  Perfeksjonisme relatert til faktorer som kjønn, skoletype, resilience, motivasjon og selvbilde samt indikasjoner på kroppsmisnøye, angst og depresjon studeres i delstudie 1. Gjennom de kvalitative intervjuene i delstudie 2 er målet å bidra til et bredere forståelsesgrunnlag om ungdomsskoleelevers erfaringer med perfeksjonisme, herunder elever i prestasjonsskoler og ordinære ungdomsskoler sine subjektive erfaringer og mestring av prestasjonskrav og opplevd forventningspress. Målet er at kunnskapen fra prosjektet skal kunne danne det nødvendige grunnlag for utvikling av tiltak i ulike skolesettinger og for ungdom i prestasjonsgrupper. Doktorgraden er finansiert av ExtraStiftelsen gjennom Rådet for psykisk helse.