Disputas: Kan tester forutsi fotballskader?

Ph.d.-kandidat Arnhild Bakken skal forsvare sin avhandling: Hva er verdien av regelmessig helseundersøkelser av elite fotballspillere med fokus på muskel- og skjelettscreening?

Informasjon

Dato

23. august

Sted

NIH, aud. Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Skader og sykdom er vanlig blant elitefotballspillere. Standardisert helseundersøkelse (screening) er en kjent metode for å avdekke og behandle helseplager som kan hindre deltakelse i trening og/eller konkurranse. Screening blir også benyttet for å identifisere risikofaktorer for fremtidig skade og sykdom, slik at disse kan forebygges. Det er imidlertid lite dokumentasjon på effekten av screening, noe den Internasjonale Olympiske Komité har etterlyst for å kunne vurdere om dette er en nyttig metode for å ivareta utøvernes helse.

Les mer om prosjektet her! 

Komite:

  • Førsteamanuensis Trine Stensrud, NIH, leder
  • Professor Tim Meyer, Saarland University, Saarbrücken, Germany
  • Professor Nicola Phillips, School of Healthcare Sciences, Cardiff University, UK

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

Treatment and prognosis of muscle injuries: the value of results from functional testing.

13.00 – 16.00            Disputas

Praktisk informasjon

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!