Disputas: Akutte hamstringsskader hos mannlige idrettsutøvere

Ph.d.-kandidat Arnlaug Wangensteen skal forsvare sin avhandling: Diagnose, prognose og behandling av akutte hamstringsskader hos mannlige idrettsutøvere.

Informasjon

Dato

30. august

Sted

NIH, aud. Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Akutte hamstringsskader er den vanligste (ikke-kontakt) muskelskaden i idretter som involverer høy fart og kraft, samt i idretter hvor ekstreme krav stilles til fleksibilitet og bevegelser mot ytterstilling. Den høye skadeforekomsten og omfanget av re-skader forårsaker betydelig tap av tid fra konkurranse og trening.

Les mer om prosjektet her!

Komite: 

  • Professor May Arna Risberg, leder
  • Doktor Per Markus Waldén, Skånevård Kryh, Sverige
  • Professor Hans Zwerver, University Medical Center Groningen, Nederland

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

"Etiology and treatment of achilles and patellar tendinopathy"

13.00 – 16.00            Disputas

Praktisk informasjon

Prøveforelesning og disputas vil foregå på engelsk og er åpen for publikum. Velkommen!