Disputas: Tuva Beyer Broch

Stipendiat Tuva Beyer Broch har levert sin avhandling: Equilibrium Poems: An ethnographic study on how experiences in and with Norwegian friluftsliv challenge and nurture youths’ emotion work in everyday life.

Informasjon

Dato

16. mai

Sted

NIH, auditorium Innsikt

Tid

kl.10:15

Om

Komite:

  • Leder: Reidar Säfvenbom, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH
  • Opponenter: Douglas Hollan: Department of Anthropology, University of California, Marianne Elisabeth Lien: Department of Social Anthropology, University of Oslo

Program

10.15 – 11.00 Prøveforelesning:

"Emotion, empathy and affect: Theoretical and ethnographic dimensions".

13.00 – 16.00 Disputas

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle.