Disputas: Trine Ørbæk

PhD-student ved SKP Trine Ørbæk har levert sin avhandling: " - Å skape dans i kroppsøvingslærerutdanning – studenters erfaringer”.

Informasjon

Dato

25. juni

Sted

NIH, aud. Utsikt

Tid

kl.10:00

Om

Bedømmelseskomité

  • Professor Jorunn Spord Borgen, seksjon for kroppsøving og pedagogikk, NIH
  • Professor Tone Pernille Østern, NTNU, 1. opponent
  • Professor Claes Annerstedt, Gøteborgs universitet, 2. opponent

Program

10.15 – 11.00            Prøveforelesning:

Redegjør for skapende dans som forskningsfelt og drøft betydningen av dette for en kroppsøvingsdidaktisk forskningstradisjon.

13.00 – 16.00            Disputas

Praktisk informasjon

Disputasen er åpen for alle.